Η επίδραση της κόπωσης μετά από άσκηση υψηλής έντασης στην εγκεφαλική και μυϊκή οξυγόνωση. Σύγκριση εφήβων και ενηλίκων ποδηλατών.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3402976 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-07-08
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της κόπωσης μετά από άσκηση υψηλής έντασης στην εγκεφαλική και μυϊκή οξυγόνωση. Σύγκριση εφήβων και ενηλίκων ποδηλατών.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της κόπωσης μετά από άσκηση υψηλής έντασης στην εγκεφαλική και μυϊκή οξυγόνωση. Σύγκριση εφήβων και ενηλίκων ποδηλατών.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης της αναερόβιας κόπωσης μετά από άσκηση υψηλής έντασης στην εγκεφαλική και μυϊκή οξυγόνωση σε έφηβους και ενήλικες ποδη-λάτες. Εξετάστηκαν 22 υγιείς άντρες αθλητές ταχυδυναμικού αγωνίσματος, ηλικίας 16 έως 28 ετών. Οι δοκιμαζόμενοι υπεβλήθησαν σε δοκιμασία αναερόβιας μυϊκής κόπωσης (Wingate Test) 30 δευτερολέπτων στο κυκλοεργόμετρο Monark 894 E. Πριν την έναρξη της δοκιμασίας έγινε τοποθέτηση 2 αισθητήρων του INVOS™ 5100C Cerebral/Somatic Oximeter στον μετωπιαίο λοβό και 2 ακόμα στον έξω πλατύ μυ αμφοτερόπλευρα, στη μεσότητα του μηρού. Μετρήθηκαν η μέγιστη ισχύς και η αναερόβια ικανότητα σε απόλυτες τιμές (W) και σε σχέση με το σωματικό βάρος (W/kg) καθώς και η οξυγόνωση εγκεφάλου και μυών σε πραγματικό χρόνο. Οι παράμε-τροι της εγκεφαλικής και της μυϊκής οξυγόνωσης εξετάστηκαν στατιστικά με την δοκιμασία τ κατά ζεύγη. Οι παράμετροι του έργου που ελήφθησαν από το κυκλοεργόμετρο συγκρίθηκαν με δοκιμασία τ για ανεξάρτητα δείγματα. H κανονικότητα της κατανομής ελέγχθηκε με την δοκιμα-σία Kolmogronov-Smirnov.
Η μέση τιμή της εγκεφαλικής οξυγόνωσης, σύμφωνα με τον δείκτη rSO2 που μετρά η συσκευή ήταν σε εφήβους και ενήλικες 68,7±8,47 και 74,5±7,53, ενώ η χαμηλότερη τιμή της εγκεφαλικής οξυγόνωσης ήταν αντίστοιχα 34,1±10,87 και 37,5±14,54. Οι διαφορές ήταν σημαντικές μεταξύ τους, αλλά όχι μεταξύ των δύο ομάδων. Αντίστοιχα, για την μυϊκή οξυγόνωση, η αρχική τιμή σε εφήβους και ενήλικες ήταν 77,3±15,55 και 72,5±9,98 και η χαμηλότερη τιμή 17,9±12,70 και 15, 5±14,53 αντίστοιχα. Υπήρχε διαφορά αρχικής και χαμηλότερης τιμής, αλλά όχι διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων. Όσον αφορά τις παραμέτρους της δοκιμασίας wingate, η παράμετρος W ήταν, σε εφήβους και ενήλικες αντίστοιχα, 1086.0690±495.49364 και 1226.7742±383.56814, η παράμε-τρος Wkg 15.6520±4.07769 και 17.4250±5.32693 και η παράμετρος Pd% 61.1570±16.33501 και 64.4942±8.24610, αντίστοιχα. Όλες οι παράμετροι ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες στους ενήλικες αθλητές αντίστοιχα. Η μυϊκή και η εγκεφαλική οξυγόνωση μειώνονται σημαντικά κατά την αναερόβια καταπόνηση. Η μυϊκή οξυγόνωση μειώθηκε σύντομα μετά την έναρξη της άσκησης ενώ η εγκεφαλική οξυγόνωση μειώθηκε καθυστερημένα, μετά το πέρας της άσκησης. Η μέγιστη αναερόβια δοκιμασία κόπωσης προκαλεί σημαντική μείωση τόσο στην εγκεφαλική, όσο και στην μυϊκή οξυγόνωση και μάλιστα με συμμετρικό τρόπο και στις δύο πλευρές του ε-γκεφάλου, αλλά και των μυών. Η μυϊκή ανταπόκριση είναι σχετικά άμεση, ενώ η εγκεφαλική ανταπόκριση όψιμη, μετά το πέρας της δοκιμασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
αναερόβια κόπωση, wingate, εγκεφαλική οξυγόνωση, μυϊκή οξυγόνωση, ποδηλασία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
42
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο