Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53462 3306 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3
Χρονική κάλυψη:
1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

41. Συνεδρίαση: 13 Ιουνίου 1914

Πρακτικά uoadl:53583
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

42. Συνεδρίαση: 3 Οκτωβρίου 1914

Πρακτικά uoadl:53589
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

43. Συνεδρίαση: 2 Δεκεμβρίου 1914

Πρακτικά uoadl:53593
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

44. Συνεδρίαση: 4 Δεκεμβρίου 1914

Πρακτικά uoadl:53596
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

45. Συνεδρίαση: 11 Δεκεμβρίου 1914

Πρακτικά uoadl:53598
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

46. Συνεδρίαση: 13 Δεκεμβρίου 1914

Πρακτικά uoadl:53599
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

47. Συνεδρίαση: 3 Ιανουαρίου 1915

Πρακτικά uoadl:53600
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

48. Συνεδρίαση: 22 Ιανουαρίου 1915

Πρακτικά uoadl:53800
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

49. Συνεδρίαση: 7 Φεβρουαρίου 1915

Πρακτικά uoadl:53801
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

50. Συνεδρίαση: 24 Φεβρουαρίου 1915

Πρακτικά uoadl:53802
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

51. Συνεδρίαση: 10 Μαρτίου 1915

Πρακτικά uoadl:53803
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

52. Συνεδρίαση: 3 Απριλίου 1915

Πρακτικά uoadl:53804
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

53. Συνεδρίαση: 18 Απριλίου 1915

Πρακτικά uoadl:53815
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

54. Συνεδρίαση: 21 Απριλίου 1915

Πρακτικά uoadl:53819
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

55. Συνεδρίαση: 28 Απριλίου 1915

Πρακτικά uoadl:53822
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

56. Συνεδρίαση: 7 Μαΐου 1915

Πρακτικά uoadl:53823
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

57. Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1915

Πρακτικά uoadl:53824
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

58. Συνεδρίαση: 16 Μαΐου 1915

Πρακτικά uoadl:53825
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

59. Συνεδρίαση: 19 Μαΐου 1915

Πρακτικά uoadl:53826
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

60. Συνεδρίαση: 26 Μαΐου 1915

Πρακτικά uoadl:53827
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο