Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53462 3468 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3
Χρονική κάλυψη:
1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

81. Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1917

Πρακτικά uoadl:53874
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

82. Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1917

Πρακτικά uoadl:53877
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

83. Συνεδρίαση: 23 Ιουνίου 1917

Πρακτικά uoadl:53879
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

84. Συνεδρίαση: 27 Ιουνίου 1917

Πρακτικά uoadl:53880
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

85. Συνεδρίαση: 30 Ιουνίου 1917

Πρακτικά uoadl:53882
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

86. Συνεδρίαση: 28 Σεπτεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53883
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

87. Συνεδρίαση: 16 Οκτωβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53888
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

88. Συνεδρίαση: 28 Οκτωβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53892
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

89. Συνεδρίαση: 11 Νοεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53898
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

90. Συνεδρίαση: 13 Νοεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53900
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

91. Συνεδρίαση: 27 Νοεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53901
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

92. Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1916

Πρακτικά uoadl:106873
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο