Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53462 3449 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3
Χρονική κάλυψη:
1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση: 9 Ιανουαρίου 1913

Πρακτικά uoadl:53511
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Συνεδρίαση: 16 Φεβρουαρίου 1913

Πρακτικά uoadl:53513
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Συνεδρίαση: 24 Μαΐου 1913

Πρακτικά uoadl:53518
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Συνεδρίαση: 29 Μαΐου 1913

Πρακτικά uoadl:53520
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Συνεδρίαση: 29 Ιουνίου 1913

Πρακτικά uoadl:53522
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Συνεδρίαση: 14 Οκτωβρίου 1913

Πρακτικά uoadl:53523
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Συνεδρίαση: 23 Οκτωβρίου 1913

Πρακτικά uoadl:53526
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Συνεδρίαση: 7 Δεκεμβρίου 1913

Πρακτικά uoadl:53530
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Συνεδρίαση: 11 Ιανουαρίου 1914

Πρακτικά uoadl:53534
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1914

Πρακτικά uoadl:53536
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Συνεδρίαση: 21 Ιανουαρίου 1914

Πρακτικά uoadl:53538
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Συνεδρίαση: 13 Φεβρουαρίου 1914

Πρακτικά uoadl:53539
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Συνεδρίαση: 20 Φεβρουαρίου 1914

Πρακτικά uoadl:53540
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Συνεδρίαση: 7 Μαρτίου 1914

Πρακτικά uoadl:53541
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Συνεδρίαση: 18 Μαρτίου 1914

Πρακτικά uoadl:53542
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Συνεδρίαση: 29 Μαρτίου 1914

Πρακτικά uoadl:53543
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Συνεδρίαση: 15 Απριλίου 1914

Πρακτικά uoadl:53544
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Συνεδρίαση: 5 Μαΐου 1914

Πρακτικά uoadl:53551
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1914

Πρακτικά uoadl:53554
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Συνεδρίαση: 11 Ιουνίου 1914

Πρακτικά uoadl:53582
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο