Ακαδημαϊκό έτος 1840-1841

Φάκελος uoadl:59308 4561 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1840-1841
Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 119, 397, 403, 580Β, 408, 309, 186, 216, 143, 228, 3, 661, 673
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59334
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

22. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122413
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

23. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142166
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων