Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:799 5658 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4
Χρονική κάλυψη:
1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863 (μισό έτος)
Σημειώσεις:
Στη τελευταία συνεδρίαση του τόμου 4 συμπεριλαμβάνεται Ευρετήριο για τα ακαδ. έτη 1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

41. Συνεδρίαση: 13 Οκτωβρίου 1854

Πρακτικά uoadl:956
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

42. Συνεδρίαση: 5 Νοεμβρίου 1854

Πρακτικά uoadl:957
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

43. Συνεδρίαση: 9 Δεκεμβρίου 1854

Πρακτικά uoadl:958
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

44. Συνεδρίαση: 22 Δεκεμβρίου 1854

Πρακτικά uoadl:959
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

45. Συνεδρίαση: 10 Ιανουαρίου 1855

Πρακτικά uoadl:960
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

46. Συνεδρίαση: 19 Ιανουαρίου 1855

Πρακτικά uoadl:973
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

47. Συνεδρίαση: 4 Φεβρουαρίου 1855

Πρακτικά uoadl:974
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

48. Συνεδρίαση: 22 Φεβρουαρίου 1855

Πρακτικά uoadl:975
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

49. Συνεδρίαση: 7 Μαρτίου 1855

Πρακτικά uoadl:976
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

50. Συνεδρίαση: 1 Μαρτίου 1855

Πρακτικά uoadl:977
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

51. Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1855

Πρακτικά uoadl:978
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

52. Συνεδρίαση: 3 Μαρτίου 1855

Πρακτικά uoadl:979
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

53. Συνεδρίαση: 6 Απριλίου 1855

Πρακτικά uoadl:980
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

54. Συνεδρίαση: 13 Απριλίου 1855

Πρακτικά uoadl:981
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

55. Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1855

Πρακτικά uoadl:982
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

56. Συνεδρίαση: 30 Μαΐου 1855

Πρακτικά uoadl:983
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

57. Συνεδρίαση: 4 Ιουλίου 1855

Πρακτικά uoadl:984
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

58. Συνεδρίαση: 12 Οκτωβρίου 1855

Πρακτικά uoadl:985
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

59. Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1855

Πρακτικά uoadl:986
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

60. Συνεδρίαση: 3 Νοεμβρίου 1855

Πρακτικά uoadl:987
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο