Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:799 6061 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4
Χρονική κάλυψη:
1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863 (μισό έτος)
Σημειώσεις:
Στη τελευταία συνεδρίαση του τόμου 4 συμπεριλαμβάνεται Ευρετήριο για τα ακαδ. έτη 1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση: 11 Μαΐου 1853

Πρακτικά uoadl:936
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Συνεδρίαση: 4 Ιουνίου 1853

Πρακτικά uoadl:937
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Συνεδρίαση: 14 Ιουνίου 1853

Πρακτικά uoadl:938
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Συνεδρίαση: 16 Ιουνίου 1853

Πρακτικά uoadl:939
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Συνεδρίαση: 9 Ιουλίου 1853

Πρακτικά uoadl:940
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Συνεδρίαση: 16 Αυγούστου 1853

Πρακτικά uoadl:941
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Συνεδρίαση: 27 Σεπτεμβρίου 1853

Πρακτικά uoadl:942
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Συνεδρίαση: 28 Σεπτεμβρίου 1853

Πρακτικά uoadl:943
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Συνεδρίαση: 18 Οκτωβρίου 1853

Πρακτικά uoadl:944
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Συνεδρίαση: 18 Νοεμβρίου 1853

Πρακτικά uoadl:945
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Συνεδρίαση: 20 Νοεμβρίου 1853

Πρακτικά uoadl:946
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Συνεδρίαση: 18 Ιανουαρίου 1854

Πρακτικά uoadl:947
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1854

Πρακτικά uoadl:948
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Συνεδρίαση: 17 Φεβρουαρίου 1854

Πρακτικά uoadl:949
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1854

Πρακτικά uoadl:950
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1854

Πρακτικά uoadl:951
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1854

Πρακτικά uoadl:952
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Συνεδρίαση: 12 Ιουνίου 1854

Πρακτικά uoadl:953
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Συνεδρίαση: 16 Ιουλίου 1854

Πρακτικά uoadl:954
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Συνεδρίαση: 20 Σεπτεμβρίου 1854

Πρακτικά uoadl:955
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο