Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4

Volume of Archival Material uoadl:799 6072 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4
Time Coverage:
1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863 (μισό έτος)
Notes:
Στη τελευταία συνεδρίαση του τόμου 4 συμπεριλαμβάνεται Ευρετήριο για τα ακαδ. έτη 1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση: 11 Μαΐου 1853

Proceedings uoadl:936
Unit:
Historical Archive

22. Συνεδρίαση: 4 Ιουνίου 1853

Proceedings uoadl:937
Unit:
Historical Archive

23. Συνεδρίαση: 14 Ιουνίου 1853

Proceedings uoadl:938
Unit:
Historical Archive

24. Συνεδρίαση: 16 Ιουνίου 1853

Proceedings uoadl:939
Unit:
Historical Archive

25. Συνεδρίαση: 9 Ιουλίου 1853

Proceedings uoadl:940
Unit:
Historical Archive

26. Συνεδρίαση: 16 Αυγούστου 1853

Proceedings uoadl:941
Unit:
Historical Archive

27. Συνεδρίαση: 27 Σεπτεμβρίου 1853

Proceedings uoadl:942
Unit:
Historical Archive

28. Συνεδρίαση: 28 Σεπτεμβρίου 1853

Proceedings uoadl:943
Unit:
Historical Archive

29. Συνεδρίαση: 18 Οκτωβρίου 1853

Proceedings uoadl:944
Unit:
Historical Archive

30. Συνεδρίαση: 18 Νοεμβρίου 1853

Proceedings uoadl:945
Unit:
Historical Archive

31. Συνεδρίαση: 20 Νοεμβρίου 1853

Proceedings uoadl:946
Unit:
Historical Archive

32. Συνεδρίαση: 18 Ιανουαρίου 1854

Proceedings uoadl:947
Unit:
Historical Archive

33. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1854

Proceedings uoadl:948
Unit:
Historical Archive

34. Συνεδρίαση: 17 Φεβρουαρίου 1854

Proceedings uoadl:949
Unit:
Historical Archive

35. Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1854

Proceedings uoadl:950
Unit:
Historical Archive

36. Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1854

Proceedings uoadl:951
Unit:
Historical Archive

37. Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1854

Proceedings uoadl:952
Unit:
Historical Archive

38. Συνεδρίαση: 12 Ιουνίου 1854

Proceedings uoadl:953
Unit:
Historical Archive

39. Συνεδρίαση: 16 Ιουλίου 1854

Proceedings uoadl:954
Unit:
Historical Archive

40. Συνεδρίαση: 20 Σεπτεμβρίου 1854

Proceedings uoadl:955
Unit:
Historical Archive