Περγαμηνά [Σπαράγματα]

Συλλογή uoadl:col_memvranina 3746 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Περγαμηνά [Σπαράγματα]
Περιγραφή:
Η υποσυλλογή αποτελείται από σπαράγματα περγαμηνών κωδίκων της περιόδου μεταξύ Θ΄-ΙΓ΄ αιώνος. Εξ αυτών ψηφιοποιήθηκαν τα φέροντα εκφωνητική σημειογραφία σπαράγματα Ευαγγελισταρίων και Προφητολογίων καθώς και τα σπαράγματα Παρακλητικής και Μηναίων με μελισμένα τροπάρια σε Μέση πλήρη σημειογραφία.
Χρονική κάλυψη:
Θ΄- ΙΓ' αι.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες.

Φίλτρο

 

1. Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:136952
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
Θ΄ (τέλη) - Ι' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
A'

2. Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:136955
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
Θ΄ (τέλη) - Ι' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
Β'

3. Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:136958
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΑ΄ (τέλη) - ΙΒ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
Γ'

4. Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:136962
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΒ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Δ'

5. Σπάραγμα Προφητολογίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:136968
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΒ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Ε'

6. Σπάραγμα Παρακλητικής

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:136985
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΒ' (τέλη) - ΙΓ΄ (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
ΣΤ'

7. Σπάραγμα Μηναίου Σεπτεμβρίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:137039
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΓ'
Αριθμός τεκμηρίου:
ΙΖ' / 138