Λοιπές συλλογές Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

1. Νοταριακά έγγραφα απο την Κέρκυρα

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183235
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΣΤ΄-1Η΄
Έτος έκδοσης:
1579-1893
Ταξιθετικός αριθμός:
68

2. Η προστασία του αποκτώντος τρίτου μετά την έναρξη διασυνοριακής διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1346/2000

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359820
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Ζητήματα αρμοδιότητας και σύγκρουσης συμφερόντων κατά την αναδιάρθρωση ομίλων επιχειρήσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359819
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μικρουλέα, Αλεξάνδρα Π.
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Applicable law on companies and other legal entities – The current state of play in Greek private international law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359814
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μεταλληνός, Αλέξανδρος Σπ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Διορθωτική της συμβάσεως λειτουργία της ΑΚ 288 – Η περίπτωση της ομαδικής ασφαλίσεως προσωπικού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359813
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μερσίνης, Θεμιστοκλής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Σκέψεις περί της ικανότητας διαδίκου των ειδικών λογαριασμών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359808
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαρκουλάκης, Μιχαήλ Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η επίδραση των νόμων 3723/2008 και 3864/2010 στην εταιρική διακυβέρνηση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έλαβαν κρατική ενίσχυση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359803
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λιβαδά, Χριστίνα Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Η διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών: σύστημα προστασίας και αρμοδιότητες

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359802
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λελεντζή, Αθανασία Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Άσκηση αγωγής διατροφής μετά την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359409
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Νικολόπουλος , Παναγιώτης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Η δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359408
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Νίκας, Νικόλαος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Περί του θεσμού του «πατρικού δικαιώματος» (baba-hakki) στο εθιμικό δίκαιο Θράκης κατά την τουρκοκρατία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359407
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Νάκος, Γεώργιος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η εφαρμογή των άρθρων ΑΚ 288 και 388 στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359404
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαυρίδης, Στυλιανός
Σημαιοφορίδου, Κωνσταντίνα
Συκούδη, Ιωάννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Συλλογή λαογραφικής ύλης από τα Τρίκαλα, του νομού Κορινθίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:178633
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3635
Συλλογέας:
Ελένη Κατσαρού του Ιωάννη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1985
Γεωγραφική περιοχή:
Κορινθία
Πόλη / Χωριό:
Τρίκαλα Κορινθίας

15. Η επιρροή των εταιριών του διαδικτύου στην ελευθερία του λόγου και στην πολιτική αντιπαράθεση: πεδία σύγκρουσης και πιθανοί κίνδυνοι

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359376
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαντζούφας, Παναγιώτης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Justitia ex machina: αφορμή για προβληματισμό

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359372
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί χρηματοπιστωτικών μέσων και επί πιστωτικών απαιτήσεων και καλή πίστη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359364
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λέκκας , Γεώργιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Αγωγή παροχής διόδου (άρθρ. 1012 ΑΚ). Δικονομικά ζητήματα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359363
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μακρίδου, Καλλιόπη Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων έναντι του Υπαλληλικού Κώδικα: μια σύγκριση με αναφορά στο καθεστώς της δημοτικής υπαλληλίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359362
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαθιουδάκης , Ιάκωβος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. μια πρακτική προσέγγιση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359361
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λαδάς , Δημήτρης Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία