Λοιπές συλλογές Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

1. Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Ζαρκαδιά, της επαρχίας Νέστου, του νομού Καβάλας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:168376
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3185
Συλλογέας:
Ολυμπία Πεντέρη του Δημητρίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1978
Γεωγραφική περιοχή:
Καβάλα
Πόλη / Χωριό:
Ζαρκαδιά Νέστου Καβάλας

2. Έθιμα λαϊκού εορτολογίου εκ Καστανιών Ορεστιάδος, του νομού Έβρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:183789
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1707α
Συλλογέας:
Ελπινίκη Σταμούλη - Σαραντή
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1968
Γεωγραφική περιοχή:
Έβρος
Πόλη / Χωριό:
Καστανιές Ορεστιάδος Έβρου

3. Συλλογή λαογραφικού υλικού απ’ το χωριό Άσσος, της επαρχίας Κορινθίας, του νομού Κορινθίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:180317
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3760
Συλλογέας:
Ελένη Αλημίση
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1998
Γεωγραφική περιοχή:
Κορινθία
Πόλη / Χωριό:
Άσσος Κορινθίας

4. Συλλογή λαογραφικής ύλης για τα εορταστικά φαγητά στην Κύπρο.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:180315
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3758
Συλλογέας:
Μαρία Παντελή
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1998
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Κύπρος

5. Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Άγιος Νικόλαος, της επαρχίας Ζακύνθου, της νήσου Ζακύνθου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:184743
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3271
Συλλογέας:
Δήμητρα Μαρούδα
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1978
Γεωγραφική περιοχή:
Ζάκυνθος
Πόλη / Χωριό:
Άγιος Νικόλας Ζακύνθου

6. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κάτω Κεράσοβον Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:184582
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
2664
Συλλογέας:
Ελένη Κίτσου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1974
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία
Πόλη / Χωριό:
Κάτω Κεράσοβον Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας

7. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Παγώνδας, της νήσου Σάμου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:184560
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
2655
Συλλογέας:
Διαμάντω Καραθανάση
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1974
Γεωγραφική περιοχή:
Σάμος
Πόλη / Χωριό:
Παγώνδα Σάμου

8. Συλλογή λαογραφικής ύλης για την κατοικία στην Κέρκυρα.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:180256
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3707
Συλλογέας:
Δημήτριος Γ. Κεσόγλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1994
Γεωγραφική περιοχή:
Νησιά Ιονίου
Πόλη / Χωριό:
Κέρκυρα

9. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άγιος Βασίλειος, της επαρχίας Βιάννου, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:171716
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3263
Συλλογέας:
Αναστασία Μανδαλάκη του Ιωάννου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1978
Γεωγραφική περιοχή:
Ηράκλειο
Πόλη / Χωριό:
Άγιος Βασίλειος Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης

10. Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άνω Βιάννου, της επαρχίας Βιάννου, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:54481
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1573
Συλλογέας:
Ευαγγελία Μανδαλάκη του Εμμανουήλ
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1972
Γεωγραφική περιοχή:
Ηράκλειο
Πόλη / Χωριό:
Άνω Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης