Λοιπές συλλογές Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

81. Sezione quarta. Processo di cognizione

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402855
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

82. Spunti in tema di efficacia del giudicato "secundum eventum litis' con paritcolare riguardo all'esperienza della legge tedesca sulle condizioni generali di contratto

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402852
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Rapisarda Sassoon, Cristina
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

83. Il giudice ordinario (le variabili nella tradizione del diritto comune europeo)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402851
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Picardi, Nicola
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

84. Il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402850
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Punzi , Carmine
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

85. La sentenza straniera dinanzi al giudice italiano

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402841
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Franchi, Giuseppe
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

86. Sezione terza. Limiti della giurisdizione italiana e aspetti storico-comparatistici

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402840
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

87. Il terzo proprietario nei processi de espropriazione forzata II. - La tutela

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402837
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Vaccarella, Romano
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

88. Il terzo proprietario nei processi de espropriazione forzata I. - Le figure di terzo proprietario

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402834
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Constantino, Giorgio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

89. Efficacia contro l'unico azionista del giudicato, e del titolo esecutivo, formatosi contro la società

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402832
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Scotti Camuzzi, Sergio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

90. I limiti soggettivi del giudicato tra tecniche di tutela sostanziale e garanzie di difesa processuale (profili dell'esperienza giuridica tedesca)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402831
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Trocker, Nicolò
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

91. Le garanzie costituzionali del processo nelle azioni collettive

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402830
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Pellegrini Grinover, Ada
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

92. L'oggetto del contraddittorio tra le parti

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402825
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Ferri, Corrado
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

93. Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402820
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Proto Pisani, Andrea
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

94. Irretroattività degli effetti rflessi

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402817
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Luiso, Francesco Paolo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

95. Πολιτειολογικά του Αριστοτέλη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402813
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Νάκος, Γεώργιος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολιτική Επιστήμη

96. In tema de rapporti tra estensione soggettiva del giudicato ed estensione soggettiva del titolo esecutivo

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402806
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Mandrioli, Crisanto
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

97. Sezione seconda. Limiti del giudicato e dell'esecuzione

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402803
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

98. La "perpetuatio iurisdictionis" (Art. 5 C.P.C.)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402802
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Oriani, Renato
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

99. Le sentenze della corte di cassazione e la cosa giudicata

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402798
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Carpi, Federico
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

100. Note sui rapporti tra giurisdizione e legge nello stato di diritto

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3402797
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Monteleone, Girolamo Alessandro
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά