Λοιπές συλλογές Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

61. Συνεδρίαση 1η: 15 Σεπτεμβρίου 1933 [1-8]

Πρακτικά uoadl:4081
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

62. La identificazione del tipo "società di persone"

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3407876
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Oppo, Giorgio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

63. Ritorno alla ragione sui limiti del diritto di sciopero?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3407874
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Ardau, Giorgio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

64. Brevi cenni sull'universo dei giudici "laici" nel processo penale

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3407873
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Pisani, Mario
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

65. L'esercizio del diritto: un metodo di interpretazione

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3407847
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Malinverni, Alessandro
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

66. Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του Δημοσίου χρήματος: τιμητικός τόμος για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τιμητική Έκδοση uoadl:3392057
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2004
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΕΣ δ 2004
Bib number:
2210737x

67. Efficacy of tixagevimab / cilgavimab as pre-exposure prophy-laxis against infection from SARS-CoV-2 and severe COVID-19 among heavily immunocompromised patients: a single-center, prospective, real-world study.

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:3405734
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Συγγραφείς:
Dimitrios Basoulis1*, Elpida Mastrogianni2, Georgios Karamanakos3, Aikaterini Gkoufa1, Vasiliki E. Georgakopou-lou1, Sotiria Makrodimitri1, Maria N. Gamaletsou1, Antonios Markogiannkis4, Nikolaos V. Sipsas1
Έτος δημιουργίας:
2024

68. Η φύση του φρόνιμου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403374
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Σκαλτσάς, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

69. Είναι η ηθική του Αριστοτέλη αρεταϊκή

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403371
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Σάντας, Γεράσιμος Ξ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

70. Δοκιμαστικό dataset

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:3403274
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφείς:
Δοκιμαστικός
Έτος δημιουργίας:
2024

71. Sezione nona. Vario diritto

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403186
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

72. Gli enti pubblici creditizi e il tipo giuridico della società per azioni: profili fiscali

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403184
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Tremonti, Giulio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

73. Appunti sul rimporso dei versamenti diretti

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403182
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Tabet, Giuliano
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

74. Elusione, risparmio d'imposta e frode alla legge

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403180
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Gallo, Franco
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

75. La internazionalità dell'impresa e la sua tassazione

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403178
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Uckmar, Victor
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

76. Imposizione fiscale, diritti di libertà e garanzie costituzionali

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403175
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Manzoni, Ignazio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

77. ...Riflettendo su un caso clinico... in tema di esenzioni pluriennali e di tutela di mero accertamento in materia tributaria

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403173
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
La Rosa, Salvatore
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

78. Forme della riscossione e ripetizione dell'indebito

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403169
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
De Mita, Enrico
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

79. Accertamento sintetico e rilevanza del giudicato penale nel processo tributario

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403124
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Sammartino, Salvatore
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

80. I componenti negativi del reddito d'impresa

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3403118
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Bosello, Furio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά