Λοιπές συλλογές Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

41. Romanistische bausteine

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401295
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Volterra , Edoardo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

42. Un' osservazione in tema di impedimenti matrimoniali

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401294
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Volterra , Edoardo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

43. Dig. IX 2, 4 § 1 und das "Endoplorato" der Zwölftafeln

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401292
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Berger, Adolf
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

44. Mandatum Praesumprum

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401290
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Donatuti, Guido
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

45. Nuove osservazioni in tema di istituzioni alimentarie imperiali

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401288
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Segrè, Gino
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

46. Sul sequestro del cadavere del debitore in diritto romano

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401281
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Aru, Luigi
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

47. Le pseudo-bénéfice de division des débiteurs romains

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401279
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Collinet , Paul
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

48. "Patria potestas" e "paterna pietas": contributo allo studio dell'influenza del cristianesimo sul diritto romano

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401277
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Roberti, Melchiorre
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

49. La definizione del matrimonio secondo Modestino

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401276
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Albertario , Emilio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

50. A propos de l' "Adoptio Plena" du droit de Justinien

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401275
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Monier, Raymond
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

51. Questioni preliminari per lo studio delle "Exceptiones Petri"

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401274
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Mor , Carlo Guido
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

52. Using rational choice and situational crime prevention to inform, interpret, and enhance public surveillance efforts: a three-city study

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401196
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
La Vigne, Nancy
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

53. Επιστήμες της εκπαίδευσης

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3401182
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
63114

54. Ιστορία της δυτικής έντεχνης μουσικής

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3401175
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
75563

55. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑ - ΝΈΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΈΝΗ ΈΚΔΟΣΗ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3401172
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4357

56. Η Τέχνη της Μίξης

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3401170
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
75559

57. Εφαρμοσμένη Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3401168
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
63275

58. Σύγχρονες αρχές Μακροοικονομικής

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3401165
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
62110

59. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3401160
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
73542

60. Ordre de matières dans la législation de Justinien

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3401007
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Sinaïski, Vasili
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο