Λοιπές συλλογές Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

21. Made in Canada: a failed war on drugs

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395797
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Spratt, Michael J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρώπινα δικαιώματα

22. Intercontinental cooperation through private international law : essays in memory of Peter E. Nygh

Τιμητική Έκδοση uoadl:3396054
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2004
Εκδότης:
Einhorn, Talia
Siehr , Kurt
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) NygP i 2004
Bib number:
b19565598

23. Open educational resources and freedom of teaching in college education in Greece: rivals or fellows?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3396116
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μακρίδου, Ελίζα
Αρακά, Ηλιάνα
Κούτρας, Νίκος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πηγές πληροφόρησης

24. The contribution of libraries in bridging of digital divide and ensuring equal and free access to information

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3396113
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δουκατά, Μαρία
Πολίτης, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

25. 6. Libraries and open access

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3396109
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

26. HCV-HIV co-infection: Barriers to treatment and cure in the era of DAAs, a prospective study in Athens, Greece.

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:3396003
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Συγγραφείς:
Dimitris Basoulis
Elpida Mastrogianni
Irene Eliadi
Martha Papadopoulou
Mina Psichogiou
Έτος δημιουργίας:
2024

27. Webcam-sex services in the adult entertainment industry: sociological, economic and legal aspects

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395944
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Σπυρόπουλος, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

28. Should virtual cybercrime be brought under the scope of the criminal law?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395942
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Strikwerda, Litska
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

29. Η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395941
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Ευστρατίου , Παύλος Μιχαήλ Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικά

30. Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Μάνη Διδυμοτείχου, του νομού Έβρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:168144
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3051
Συλλογέας:
Δήμητρα Γκιντίδου του Αλεξάνδρου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1977
Γεωγραφική περιοχή:
Έβρος
Πόλη / Χωριό:
Μάνη Διδυμοτείχου Έβρου

31. Performance auditing in Germany

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395923
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Engels, Dieter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

32. Anonymous et al., Syntactic Ambiguity

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:3395295
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Έτος δημιουργίας:
2023

33. Ruminations re reform of American criminal justice (especially our guilty plea system): reflections derived from a story of the French system

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395903
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Pugh, George W.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

34. The usufruct of mineral rights in Louisiana

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395899
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Yiannopoulos, A. N.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

35. Premiers efforts en vue d' etablir un controle de la constitutionnalite des lois. Le jury national, la haute cour de justice, la jurie constitutionnalite et le senat conservateur en France

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395894
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δένδιας, Μιχαήλ Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

36. Nationaux et etrangers en droit de procedure civile de la grece

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395891
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

37. Division of powers and popular sovereignty as constitutional principles; some observations in connexion with the constitutional reform of sweden in 1974

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395890
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Petrén, Gustaf
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

38. The treaty making power especially under the law of the republic of Cyprus

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395819
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Tornaritis, Criton George
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

39. The warsaw convention and the air carrier liability

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395817
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Hanna, Edouard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

40. Politische risiken und seeversicherung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395815
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Möller, Hans.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία