Τιμητικός τόμος Ράνιας Χατζηνικολάου - Αγγελίδου

Honorific Edition uoadl:3232959 465 Read counter

Unit:
Library of the School of Law
Original Title:
Τιμητικός τόμος Ράνιας Χατζηνικολάου - Αγγελίδου
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Χατζηνικολάου- Αγγελίδου, Ράνια
Publisher:
Romi
Editor:
Τζίβα, Έφη
Bechlivanis, Achilleas D.
Παπαδοπούλου, Ανθούλα Π.
Despotidou, Anna
Eleftheriadis, Nikolaos
Year of publication:
2021
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
758
ISBN:
978-960-655-057-7
Bib number:
2809380x
Usher Number:
34(082.2) ΧατΡ τ 2021

Φίλτρο

 

1. Πρόλογος

Paper in Honorific Edition uoadl:3232960
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Τζίβα, Έφη
Bechlivanis, Achilleas D.
Παπαδοπούλου, Ανθούλα Π.
Despotidou, Anna
Eleftheriadis, Nikolaos
Main subject category:
Law and Legislation

3. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και η ασφάλιση αυτοκινήτων

Paper in Honorific Edition uoadl:3232963
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία
Main subject category:
Law and Legislation

4. Ζητήματα αναγγελίας και κατατάξεως απαιτήσεων στη διαδικασία υπαγωγής επιχειρήσεως σε ειδική διαχείριση κατ΄άρθρ. 68-77 ν. 4307/2014

Paper in Honorific Edition uoadl:3232964
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Αρβανιτάκης, Πάρις Σ.
Main subject category:
Law and Legislation

5. Κατά χρόνο και κατά περιεχόμενο αρμοδιότητα του Δ.Σ. να πιστοποιήσει την κάλυψη και την καταβολή μετοχικού κεφαλαίου της τακτικής αύξησης

Paper in Honorific Edition uoadl:3232965
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Γιοβαννόπουλος, Ρήγας Γ.
Main subject category:
Law and Legislation

6. Η προσυμβατική δήλωση κινδύνου στο δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης

Paper in Honorific Edition uoadl:3232969
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Gkekas, Ioannis
Main subject category:
Law and Legislation

7. Ο θεσμός της ανεπιφύλακτης παραλαβής των εμπορευμάτων στη θαλάσσια, χερσαία και αεροπορική μεταφορά (εθνική και διεθνή)

Paper in Honorific Edition uoadl:3232973
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Γκολογκίνα-Οικονόμου, Ελένη
Main subject category:
Law and Legislation

8. Η προοπτική του θεσμού των "υπαλλήλων επικουρίας δικαστικού έργου" σε ένα αναμορφωμένο ελληνικό δικαστικό σύστημα

Paper in Honorific Edition uoadl:3232974
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Δέλλιος, Γεώργιος Ι.
Main subject category:
Law and Legislation

9. Προώθηση πρϊόντων και υπηρεσιών υγείας στην ΕΕ. Το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και η εφαρμογή του μέσα απο νομολογιακά παραδείγματα

Paper in Honorific Edition uoadl:3233014
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Δελούκα-Ιγγλέση , Κορνηλία
Tzoulia, Eleni
Main subject category:
Law and Legislation

10. Προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο

Paper in Honorific Edition uoadl:3233015
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Despotidou, Anna
Main subject category:
Law and Legislation

14. Δάνεια μετοχών στην ανώνυμη εταιρία και μεταχείρισή τους στην πτώχευση

Paper in Honorific Edition uoadl:3233031
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Καραγκουνίδης, Απόστολος Α.
Main subject category:
Law and Legislation

15. Το συσταθέν δυνάμει ενεχυρογράφου ενέχυρο και η απόσβεσή του υπό το πρίσμα των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του ν.δ. 3077/1954

Paper in Honorific Edition uoadl:3233033
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Γιάννα
Main subject category:
Law and Legislation

17. Υποχρεωτικότητα στη Διαμεσολάβηση και Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη

Paper in Honorific Edition uoadl:3233094
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Kotsiri, Euaggelina L.
Main subject category:
Law and Legislation

18. Ο αποκλεισμός του εταίρου στις διμελείς προσωπικές εταιρίες - Με αφορμή τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου 37/2019 και 473/2019

Paper in Honorific Edition uoadl:3233225
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Lamprianidou, Aggeliki
Main subject category:
Law and Legislation

19. Εκ του νόμου απαγορεύσεις ψήφου στις προσωπικές εταιρίες - μερικές παρατηρήσεις

Paper in Honorific Edition uoadl:3233339
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Main subject category:
Law and Legislation

20. Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και προστασία προσωπικών δεδομένων

Paper in Honorific Edition uoadl:3234104
Unit:
Library of the School of Law
Creator:
Mitka, Kalliopi A.
Main subject category:
Law and Legislation