Η μη αιμοκαθαιρόμενη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311758 443 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-19
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μίλκας Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαδημητρίου Λ, Ξάνθος Θ, Jonshon E
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μη αιμοκαθαιρόμενη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η μη αιμοκαθαιρόμενη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής
Περίληψη:
Η μη αιμοκαθαιρόμενη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ως ανεξάρτητος παράγοντας
κινδύνου για την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής σε υπερτασικούς ασθενείς. Μια
προοπτική μελέτη παρακολούθησης για 4 χρόνιαΣτοιχεία από αναδρομικές μελέτες
σχετικά με την αλληλεπίδραση της νεφρικής λειτουργίας με την κολπική μαρμαρυγή
απέδωσαν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία
μελετήσαμε την προγνωστική αξία της χρόνιας νεφρικής νόσου σε σχέση με την
εμφάνιση νέων επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής σε ένα πληθυσμό υπερτασικών
ασθενών οι οποίοι παρακολουθούνται στο υπερτασικό ιατρείο της Ά καρδιολογικής
Πανεπιστημιακής κλινικής. Παρακολουθήσαμε 1830 ασθενείς (47,3% άνδρες) με
ελεύθερο ατομικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου ή κολπικής μαρμαρυγής για ένα μέσο
χρονικό διάστημα 3,9 ετών . Μετά από την αρχική εκτίμηση ΗΚΓ, υπερηχογραφικών,
εργαστηριακών και δημογραφικών δεδομένων έγινε εκτίμηση της νεφρικής
λειτουργίας των ασθενών και ο συνολικός πληθυσμός διχοτομήθηκε στην τιμή
σπειραματικής διήθησης 60ml/min/1.73m2 δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο δύο
ομάδες σύγκρισης. Το τελικό καταληκτικό σημείο στη μελέτη μας αποτέλεσε η
εμφάνιση νέων επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής.Διαπιστώσαμε συνολική 48 νέα
επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής. Οι ασθενείς που εμφάνισαν κολπική μαρμαρυγή κατά
τη διάρκεια της παρακολούθησης είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ήταν
μεγαλύτερης ηλικίας (10,9 χρόνια p<0,001), είχαν μεγαλύτερη περίμετρο μέσης
(4,13εκ p-0,007), μεγαλύτερη χρονική διάρκεια εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης
(3,43 χρόνια p=0,011) μεγαλύτερη μάζα αριστερής κοιλίας (13,44gr p=0,05),
μεγαλύτερη διάμετρο αριστερού κόλπου ( 40 χιλιοστά p=<0,001) και τέλος
χαμηλότερο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (5,49 ml/min/1.73m2 p=0,034). Η
μονοπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης ανέδειξε το γεγονός ότι τα άτομα με
χρόνια νεφρική νόσο που άνηκαν στην ομάδα με eGFR<60 ml/min/1.73m2 είχαν σχεδόν
διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής (CI: 1,015-3,903) . Πάραυτα η
παραπάνω στατιστική συσχέτιση έχανε τη στατιστική της σημαντικότητα όταν
εφαρμόζαμε μοντέλο πολυπαραγοντικής ανάλυσης παλινδρόμησης στο οποίο γινόταν
στάθμιση για τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής
όπως η ηλικία, το κάπνισμα, τα σωματομετρικά στοιχεία, η παρουσία σακχαρώδη
διαβήτη, η μάζα της αριστερής κοιλίας και η διάμετρος του αριστερού κόλπου
καθώς και η διάρκεια εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης. Συμπερασματικά η χρόνια
νεφρική νόσος αν και σχετίζεται με σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής
μαρμαρυγής δεν αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου όταν γίνεται στάθμιση του
στατιστικού μας μοντέλου για τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης
κολπικής μαρμαρυγής.
Λέξεις-κλειδιά:
Χρόνια νεφρική νόσος, Κολπική μαρμαρυγή, Καρδιονεφρικό σύνδρομο, Χρόνιο νεφροκαρδιακό σύνδρομο, Παράγοντας κινδύνου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
105
Αριθμός σελίδων:
37