Αριθμητικές Πρόοδοι σε θετικής πυκνότητας υποσύνολα των φυσικών αριθμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316402 650 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-09-28
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσαρπαλιάς Αθανάσιος Καθηγ.(επιβλέπων), Γιαννόπουλος Απόστολος Καθηγ., Θηλυκός Δημήτριος Αναπλ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αριθμητικές Πρόοδοι σε θετικής πυκνότητας υποσύνολα των φυσικών αριθμών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία αναλύεται και παρουσιάζεται διεξοδικά η απόδειξη του
Θεωρήματος του Szemeredi, που λέει ότι τα υποσύνολα των φυσικών αριθμών με
θετική άνω πυκνότητα περιέχουν αυθαίρετου μήκους αριθημιτκες προόδους, όπως την
είχε δημοσιεύσει ο ίδιος Szemeredi στο άρθρο του το 1975.
Λέξεις-κλειδιά:
Προσθετική Θεωρία Αριθμών, Λημμα Κανονικότητας για γραφήματα, Προσθετική Συνδυαστική, Θετική άνω πυκνότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
5
Αριθμός σελίδων:
101