Κ-Θεωρία για C*-Άλγεβρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318031 827 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-05-31
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Τσαφαράς Κυριάκος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Ιωάννης Εμμανουήλ (Επιβλέπων)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κ-Θεωρία για C*-Άλγεβρες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
K-Theory for C*-Algebras
Περίληψη:
Παρουσιάζουμε την κατασκευή και τις βασικές ιδιότητες των συναρτητών K_0 και
K_1 , από την κατηγορία των C -αλγεβρών, στην κατηγορία των αβελιανών ομάδων.
Ορίζουμε τη δεί-
κτρια συνάρτηση και με τη βοήθεια της δείχνουμε τον ισομορφισμό των αβελιανών
ομάδων K_0 (SA) και K_1 (A). Στη συνέχεια αποδεικνύουμε την περιοδικότητα Bott
και παρουσιάζουμε την κυκλική ακριβή ακολουθία των έξι όρων. Τέλος, δίνουμε
κάποια στοιχειώδη παραδείγματα
υπολογισμού των ομάδων αυτών.
Λέξεις-κλειδιά:
K-Θεωρία, C -άλγεβρα, Ομομορφισμός, Συναρτητής, Δείκτρια συνάρ- τηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
6
Αριθμός σελίδων:
iii, 62