Σχεδόν Ομοιόμορφες Συγκλίσεις Ακολουθιών Συναρτήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320314 652 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-31
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κιουλάφα Κυράννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Παπαναστασίου Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Γεώργιος Κουμουλής Καθηγητής ΕΚΠΑ , Αθανάσιος Τσαρπαλιάς Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδόν Ομοιόμορφες Συγκλίσεις Ακολουθιών Συναρτήσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Quasi-uniform convergences of sequences of functions
Περίληψη:
Στην Εργασία αυτή μελετάμε έννοιες σύγκλισεις οι οποίες συνδέονται με την
ομοιόμορφη σύγκλιση.Με αυτές τις έννοιες σύγκλισεις επιτυγχάνεται η συνέχεια
του κατά σημείου ορίου μια ακολουθίας συνεχών συναρτήσεων αλλά και
χαρακτηρισμοί της ψευδοσυμπάγειας.Επιπλέον γίνεται μια προσπάθεια ταξινόμησης
των τύπων σύγκλισεις και εξετάζουμε ικανές και αναγκαίες συνθήκες κάτω από τις
οποίες τα είδη σύγκλισεις που μελετάμε συμπίπτουν.Τέλος μελετάμε έννοιες
σύγκλισεις για μερικές συναρτήσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
Ομοιόμορφη σύγκλιση, Σχεδόν ομοιόμορφη σύγκλιση, Κατά σημείο σύγκλιση, Ιδεώδη, Μερικές συναρτήσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
130