Αναβάθμιση και Επέκταση Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Διδάκτρων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324028 1967 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-30
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Τζιάλλα Βανέσσα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Σταματόπουλος, Αθανασία Κολοβού
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναβάθμιση και Επέκταση Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Διδάκτρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αναβάθμιση και επέκταση του
ιστότοπου feedit.di.uoa.gr ο οποίος αποτελεί το σύστημα διαχείρισης των έργων
και των διδάκτρων των μεταπτυχιακών φοιτητών κι υποψηφίων διδακτόρων του
τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στον ιστότοπο feedit.di.uoa.gr υπήρχαν διάφορες ελλείψεις καθώς και κάποια
σημεία που έχρηζαν βελτίωσης. Έτσι, με τη βοήθεια των επιβλεπόντων καθορίστηκαν
οι βελτιώσεις-αλλαγές που ήταν απαραίτητες καθώς και κάποιες επιπλέον
λειτουργικότητες οι οποίες έπρεπε να προστεθούν. Επιπλέον, δημιουργήθηκε κι
ένας οδηγός χρήσης του ιστότοπου προκειμένου να διευκολυνθεί η πλοήγηση των
χρηστών.
Οι αλλαγές- προσθήκες που υλοποιήθηκαν έδωσαν περισσότερες δυνατότητες στα μέλη
ΔΕΠ προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται τα έργα τους, να επιλέγουν
φοιτητές γι αυτά καθώς και να διορθώνουν τα στοιχεία των έργων και των αιτήσεων.
Για τη βελτίωση του συστήματος και την υλοποίηση όλων των παραπάνω
χρησιμοποιήθηκε το ανοιχτό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal, το οποίο
βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού PHP και χρησιμοποιεί την ανοιχτού κώδικα
βάση δεδομένων MySQL.
Λέξεις-κλειδιά:
ελλείψεις, βελτίωση, λειτουργικότητες, οδηγός χρήσης, Drupal
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
11-15,129-131
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
132
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.