Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το συμμετοχικό διαδίκτυο στις αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και την ψηφιακή επικοινωνιακή πολιτική τους: Η ελληνική περίπτωση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1333232 3421 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-12
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Στάιου Ελένη-Ρεβέκα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μιχάλης Μεϊμάρης, Καθηγητής, ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Ελισάβετ Τσαλίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Δημήτρης Χαραλάμπης, Καθηγητής, ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Νίκος Δεμερτζής, Καθηγητής, ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Ανδρέας Βέγλης, Καθηγητής, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ
Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το συμμετοχικό διαδίκτυο στις αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και την ψηφιακή επικοινωνιακή πολιτική τους: Η ελληνική περίπτωση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
From electronic governance and the participatory web to self-organised social solidarity initiatives and their digital communication policy: the Greek case.
Περίληψη:
Η οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, στους αντιπροσώπους του αλλά και στη δημοκρατία γενικότερα, έχει δημιουργήσει στους πολίτες την ανάγκη να αυτο-οργανωθούν ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Αυτές οι αυτο-οργανώσεις πολιτών που έχουν ως πρώτο στόχο τους την αλληλεγγύη και πιο συγκεκριμένα, η επικοινωνία τους μέσω των συμμετοχικών μέσων είναι το αντικείμενο της συγκεκριμένης διατριβής.

Οι πρωτοβουλίες πολιτών αλληλεγγύης που μελετήθηκαν συγκεντρώθηκαν μέσω διαδικτυακής έρευνας, και για να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης, έπρεπε να καλύπτουν ένα κενό του κράτους, να μην πραγματοποιούν διακρίσεις και να έχουν δράσεις, να μη μένουν δηλαδή μόνο στη διαμαρτυρία. Αυτές οι πρωτοβουλίες συγκεντρώθηκαν, μαζί με τις περιγραφές και τα στοιχεία επικοινωνίας τους και αναρτήθηκαν στον ιστοχώρο Οργάνωση 2.0 (http://organosi20.gr) όπου είναι και ελεύθερα προσβάσιμες από όλους. Ο ιστοχώρος του Οργάνωση 2.0 εξακολουθεί να ανανεώνεται καθημερινά.

Για να διαπιστωθούν επιμέρους χαρακτηριστικά τους, όπως το χωρικό προφίλ τους, το προφίλ των μελών τους, ο τρόπος που επικοινωνούν κλπ. χρησιμοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα, συμπλήρωση ερωτηματολογίων αλλά και διενέργεια συνεντεύξεων. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες βγήκαν πολύτιμα συμπεράσματα και για τον τρόπο που λειτουργούν οι πρωτοβουλίες αυτές αλλά κυρίως και για τον τρόπο που επικοινωνούν.

Στην προσπάθεια να ενταχθούν οι πρωτοβουλίες αυτές επικοινωνιακά σε μια κατηγορία και να μελετηθούν ανάλογα, χρειάστηκε να ορισθούν. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά τους, διαπιστώθηκε ότι έχουν στοιχεία από αρκετά διαφορετικά κοινωνικά μορφώματα όπως τα κοινωνικά κινήματα, οι ομάδες, ο τρίτος τομέας, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κλπ. Η ονομασία που προτείνεται γι΄αυτές τις πρωτοβουλίες είναι Αυτο-Οργανωμένες πρωτοβουλίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρωτοβουλίες ΑΟΚΑ) καθώς δείχνει να συγκεντρώνει τα βασικά χαρακτηριστικά τους: Είναι αυτο-οργανωμένες από τους πολίτες για τους πολίτες και για την κοινωνία και έχουν ως στόχο τους την αλληλεγγύη προς τους άλλους πολίτες. Τα χαρακτηριστικά τους και ο ορισμός τους τους εντάσσουν στη μεγάλη οικογένεια των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

Αντλώντας στοιχεία από την βιβλιογραφία που είναι σχετική με την επικοινωνία των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και εστιάζοντας σε 5 βασικά μέσα (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Facebook, Twitter και Youtube), δημιουργήθηκε ένα επικοινωνιακό πλάνο με στόχο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις πρωτοβουλίες, όποιο και αν είναι το επίπεδο γνώσεών τους στα συμμετοχικά μέσα και στο διαδίκτυο και όποιοι και αν είναι οι διαθέσιμοι πόροι τους (οικονομικοί, ανθρώπινοι, διαθέσιμος χρόνος). Το συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλάνο επικυρώθηκε με δύο τρόπους. Τέθηκε αρχικά σε ανοιχτή διαβούλευση ώστε οι πρωτοβουλίες να μπορούν να σχολιάσουν, να συμπληρώσουν ό,τι θεωρούν ότι λείπει, να αλλάξουν ό,τι θεωρούν ότι είναι λάθος αλλά και να προτείνουν εναλλακτικές. Ο δεύτερος τρόπος επικύρωσης ήταν η πρακτική εφαρμογή του πλάνου από κάποιες από τις πρωτοβουλίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να δούμε τι επιπτώσεις έχει σε πραγματικές συνθήκες.

Οι παρατηρήσεις των πρωτοβουλιών στη διαβούλευση, τα αποτελέσματα της πειραματικής εφαρμογής αλλά και οι γενικές παρατηρήσεις κατά την εξέλιξη της έρευνας δείχνουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να προσέξει κανείς όταν επιχειρεί να δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό πλάνο για μία ανάλογη πρωτοβουλία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτο-οργάνωση, Κοινωνία Πολιτών, συμμετοχικά μέσα, ΑΟΚΑ, επικοινωνιακή πολιτική, αλληλεγγύη, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, αυτο-οργανώσεις πολιτών, επικοινωνία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
362
Αριθμός σελίδων:
333
PhD_Staiou_pergamos.pdf (10 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο