Εργαλείο αυτόματης μετάφρασης 2Δ δομημένων ιστοριών σε 3Δ εικονικά περιβάλλοντα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2073253 1197 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-26
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
ΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Ρούσσου, Επίκουρη καθηγήτρια, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εργαλείο αυτόματης μετάφρασης 2Δ δομημένων ιστοριών σε 3Δ εικονικά περιβάλλοντα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εργαλείο αυτόματης μετάφρασης 2Δ δομημένων ιστοριών σε 3Δ εικονικά περιβάλλοντα
Περίληψη:
Η Εικονική Πραγματικότητα έχει επανέλθει στο προσκήνιο, ως μέσο βίωσης διαδραστικών
αφηγηματικών ιστοριών, εξαιτίας του υψηλού βαθμού εμβύθισης (immersion) και
διαδραστικότητας που προσφέρει. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας
περιεχομένου εμπειριών Εικονικής Πραγματικότητας από άτομα ανεξαρτήτως τεχνολογικής
κατάρτισης. Τα υπάρχοντα εργαλεία δημιουργίας εμπειριών Εικονικής Πραγματικότητας,
ωστόσο, διακρίνονται από απαγορευτική δυσκολία χρήσης, ειδικά όταν κάποιος δεν είναι
επαρκώς τεχνολογικά καταρτισμένος. Επιπλέον, από το πλήθος των διαθέσιμων
εργαλείων δημιουργίας ιστοριών ψηφιακής αφήγησης κανένα δεν μπορεί να δημιουργήσει
εμπειρίες Εικονικής Πραγματικότητας.
Αναγνωρίζοντας το παραπάνω κενό, η παρούσα εργασία πραγματεύεται το σχεδιασμό και
την υλοποίηση ενός εργαλείου για την απόπειρα γεφύρωσης του χάσματος των
εύχρηστων εργαλείων δημιουργίας 2Δ δομημένων ιστοριών ψηφιακής αφήγησης για
χρήστες με χαμηλή τεχνολογική κατάρτιση και των πολύπλοκων εργαλείων δημιουργίας
διαδραστικών εμπειριών Εικονικής Πραγματικότητας.
Για την μετάφραση των 2Δ διαδραστικών ιστοριών σε 3Δ εμπειρίες Εικονικής
Πραγματικότητας, το εργαλείο χρησιμοποιεί την δομή της 2Δ ιστορίας σαν βάση.
Συνδυάζοντας την δομή αυτή με 3Δ ψηφιακά περιβάλλοντα και με προσεκτικά
σχεδιασμένες διεπαφές χρήστη, το εργαλείο μετάφρασης επιτυγχάνει στην παραγωγή
εμβυθιστικών εμπειριών Εικονικής Πραγματικότητας. Ωστόσο, αποτυγχάνεται η ομαλή
σύνδεση της ροής εργασίας των εύχρηστων εργαλείων δημιουργίας 2Δ ιστοριών με τα
πολύπλοκα εργαλεία δημιουργίας εμπειριών Εικονικής Πραγματικότητας.
Για να επιτευχθεί η ομαλή αυτή σύνδεση, απαιτείται ένα συμπληρωματικό εργαλείο
δημιουργίας 3Δ περιβαλλόντων. Ο συνδιασμός του συμπληρωματικού εργαλείου με το
εργαλείο αυτόματης μετάφρασης θα αποτελέσει μια ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας
διαδραστικών εμπειριών Ψηφιακής Αφήγησης σε περιβάλλοντα Εικονικής
Πραγματικότητας για χρήστες ανεξαρτήτου τεχνολογικής κατάρτισης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Εικονική Πραγματικότητα, Εργαλεία Δημιουργίας, Διαδραστική Διήγηση Iστοριών, Σχεδίαση Διεπαφών Εικονικής Πραγματικότητας, Εμβύθιση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
62
Soulis_thesis_171025_revised.pdf (11 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο