Η εξέλιξη της τεχνικής και της διδασκαλίας της κιθάρας στην Ελλάδα (με αναφορά στις μεθόδους και στις μουσικές συνθέσεις)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2311875 1039 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ανδρόνογλου Ιωάννης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
1. Μάρκος Τσέτσος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α.
2. Αναστάσιος Χαψούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α.
3. Ιωάννης Φούλιας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α.
4. Παύλος Κάβουρας, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α.
5. Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού, Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α.
6. Γεώργιος Φιτσιώρης, Αναπληρωτή Καθηγητή, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α.
7. Παύλος Σεργίου, Μον. Επίκουρος Καθηγητή, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εξέλιξη της τεχνικής και της διδασκαλίας της κιθάρας στην Ελλάδα (με αναφορά στις μεθόδους και στις μουσικές συνθέσεις)
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εξέλιξη της τεχνικής και της διδασκαλίας της κιθάρας στην Ελλάδα (με αναφορά στις μεθόδους και στις μουσικές συνθέσεις)
Περίληψη:
Η κλασσική κιθάρα, έχει σημειώσει αλματώδη ανάπτυξη στην Ελλάδα από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και εντεύθεν. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση του αριθμού των Ελλήνων κιθαριστών, σολιστών, δασκάλων και σπουδαστών, σε αναγνώριση της κλασσικής κιθάρας ως επίσημου αντικειμένου διδασκαλίας σε ωδεία, μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια της χώρας και σε αναγνώριση της Ελληνικής Σχολής κιθάρας ως μίας από τις πλέον αξιοσέβαστες σχολές παγκοσμίως. Αυτή η θέση γεννά ερευνητικά ερωτήματα όπως ποιοι ήταν οι πρώτοι διδάξαντες, υπο ποιες συνθήκες πολιτικές-οικονομικές-κοινωνικές εμφανίστηκε η κιθάρα στην Ελλάδα, από ποιες διεθνείς σχολές επηρεάστηκε (σε επίπεδο τεχνικής και πρακτικής της εκτέλεσης) και πως, εν τέλει έφτασε να κατέχει αυτή την περίοπτη θέση διεθνώς-ερωτήματα που δεν έχουν μελετηθεί σε όλο τους το χρονικό εύρος και με όλες τις παραμέτρους.
Σκοπό της παρούσης διατριβής αποτελεί η μελέτη της τεχνικής της κιθάρας στην Ελλάδα μέσω μεθόδων και μουσικών συνθέσεων, αντικείμενο που απουσιάζει μέχρι και σήμερα από την Ελληνική και ξένη επιστημονική βιβλιογραφία. Διαμέσου αυτής της μελέτης επιχειρείται η συνολική διατύπωση της ιστορίας της κιθάρας στην Ελλάδα χωρίς ιστορικά κενά και με σημαντικές ανασκευές όπως όσον αφορά τη χρονική στιγμή εμφάνισης του οργάνου αυτού στον Ελληνικό χώρο. Επίσης, με τη συνδρομή άλλων επιστημών όπως η πολιτική-οικονομική-στρατιωτική ιστορία του νεοελληνικού κράτους και η κοινωνιολογία επιχειρείται η απόδοση μιας πληρέστερης εικόνας στο υπό πραγμάτευση ζήτημα.
Μέσα από την τεχνική ανάλυση που διενεργείται, διαφαίνονται οι επιρροές που δέχθηκε η Ελληνική σχολή κιθάρας στο πέρασμα των ετών από αντίστοιχες διεθνείς όπως και διευκρινίζονται τα χρονικά σημεία αλλαγής για κάθε σχολή επιρροής. Επίσης, και για το εκάστοτε τεχνικό ζήτημα, διευκρινίζεται η χρονική στιγμή διδασκαλίας του στην Ελλάδα όπως και σε ποιον Έλληνα κιθαριστή ανήκει η πρωτοπορία όσον αφορά τη διδαχή και διάδοσή του. Εν τέλει, περιγράφεται και αναλύεται το κοινωνικό και μορφωτικό περίγραμμα της εποχής κατά την οποία η κλασσική κιθάρα εμφανίστηκε στον ελληνικό χώρο, αποτυπώνεται η απόσταση σε ζητήματα τεχνικής που είχε να καλύψει η Ελληνική σχολή κιθάρας και αναλύεται με κοινωνιολογικούς, επίσης, όρους η προαναφερθείσα ανάπτυξη.
Έτσι, στο παρόν σύγγραμμα απαντώνται τα προαναφερθέντα ερωτήματα και αποδεικνύεται ότι η ιστορία της κιθάρας και της τεχνικής της στην Ελλάδα δεν είναι διόλου αποκομμένη από την εθνική ιστοριογράφηση ούτε και από τις διάφορες κοινωνικές εξελίξεις. Πέραν των σημαντικών πορισμάτων, επιδιώκει να αποτελέσει το εφαλτήριο για περαιτέρω προβληματισμό όσον αφορά την κιθάρα στην Ελλάδα όπως και για την καταγραφή και μελέτη μελλοντικών εξελίξεων στον συγκεκριμένο τομέα σε άμεση διασύνδεση με τις γενικότερες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελιξεις
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μουσική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Μουσικά όργανα
Λέξεις-κλειδιά:
τεχνική της κιθάρας, η κιθάρα στην Ελλάδα, ελληνική σχολή κιθάρας, μέθοδοι κιθάρας, συνθέσεις για κιθάρα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
330
Αριθμός σελίδων:
355
ANDRONOGLOU-PHD - βιβλιοθήκη K.pdf (11 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο