Διαδραστική Οπτικοποίηση Δεδομένων Ερευνητικής Δραστηριότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2921432 571 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-17
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Ρούσσου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαδραστική Οπτικοποίηση Δεδομένων Ερευνητικής Δραστηριότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαδραστική Οπτικοποίηση Δεδομένων Ερευνητικής Δραστηριότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Περίληψη:
Στο χώρο της έρευνας, η πληθώρα δημοσιεύσεων ερευνητικού περιεχομένου
δυσχεραίνει την αναζήτηση της απαραίτητης πληροφορίας από τους ερευνητές. Η
ανάγκη για πιο γρήγορους και αποδοτικούς τρόπους αναζήτησης της απαιτούμενης
πληροφορίας φέρνει στο προσκήνιο νέους τρόπους αναζήτησης και αλληλεπίδρασης
με τον χρήστη, όπως οι διαδραστικές οπτικοποιήσεις. Τα τελευταία χρόνια, έχει
υπάρξει ραγδαία ανάπτυξη στις μεθόδους αναζήτησης και οπτικοποίησης
ερευνητικών δημοσιεύσεων. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάποια
διαδραστική οπτικοποίηση η οποία να αναδεικνύει την ερευνητική δραστηριότητα του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, έρχεται να καλύψει το κενό αυτό προτείνοντας
μία εναλλακτική διαδραστική οπτικοποίηση από την οποία ο χρήστης μπορεί να έχει
πρόσβαση στην ερευνητική δραστηριότητα του παραπάνω Τμήματος. Η
οπτικοποίηση που προτείνεται, πέρα από εφαρμογή αναζήτησης ερευνητικών
δημοσιεύσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δώσει μία πιο σφαιρική
εικόνα των πραγμάτων αναφορικά με τις ερευνητικές δημοσιεύσεις του εν λόγω
Τμήματος.
Σε τέτοιου είδους εφαρμογές, η συλλογή των δεδομένων αποτελεί μία μεγάλη
πρόκληση. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται,
χρησιμοποιώντας έναν Crawler γραμμένο σε Python για την αυτόματη συλλογή των
δεδομένων.
Ακολουθώντας μια μεθοδολογία επαναληπτικού (ελικοειδούς) σχεδιασμού,
ανάπτυξης και αξιολόγησης, στην εργασία αυτή εξετάζεται η ευχρηστία και η
εμπειρία χρήσης της προτεινόμενης οπτικοποίησης, καθώς και κατά πόσο
αποδοτική είναι για την αναζήτηση και διαχείριση τέτοιου είδους δεδομένων. Κατά τη
διάρκεια της σχεδίασης και της υλοποίησης έλαβαν χώρα τρεις (3) αξιολογήσεις, στις
οποίες συμμετέχουν φοιτητές και ερευνητές του συγκεκριμένου Τμήματος. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης καθοδήγησαν τις σχεδιαστικές αποφάσεις και τελικά
την υλοποίηση της προτεινόμενης οπτικοποίησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Σχεδίαση Οπτικοποίησης, Tableau, Αξιολόγηση ευχρηστίας, Διαδραστική, Οπτικοποίηση, D3.js, Javascript, Python, Crawler, Selenium
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
86
Xenos_Panagiotis_Thesis_1115201200131.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο