«Συλλογές ενδυμασίας στα ελληνικά λαογραφικά μουσεία. Η περίπτωση του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος»

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2923420 91 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-28
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Δήμα Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δερμιτζάκη Αικατερίνη E.ΔΙ.Π. Τμήμα Ι.Φ.Ε.- (πρώην ΜΙΘΕ) ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Συλλογές ενδυμασίας στα ελληνικά λαογραφικά μουσεία. Η περίπτωση του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Συλλογές ενδυμασίας στα ελληνικά λαογραφικά μουσεία. Η περίπτωση του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος»
Περίληψη:
Τα μουσεία τον 21ο αιώνα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, καθώς μέσα από τα μουσεία αντικατοπτρίζεται η ίδια η κοινωνία. Με την πάροδο του χρόνου οι αλλαγές που συντελέστηκαν κυρίως στη διαμόρφωσή τους, αλλά και στις συλλεκτικές πρακτικές τους, είχαν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των συλλογών τους και την αύξηση της γνώσης τους. Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται σε μια κατηγορία μουσείων: τα λαογραφικά. Πιο συγκεκριμένα, έχει ως στόχο να παρουσιάσει το Πελοποννησιακό Λαογραφικό ίδρυμα και τη συμβολή της Ιωάννας Παπαντωνίου στη διαμόρφωσή του και στη συγκρότηση των ενδυματολογικών συλλογών του. Ωστόσο, αναφορά θα γίνει και στη σύγκριση του ΠΛΙ ως προς τη συγκρότησή του και τις συλλογές ενδυμασίας με το Λύκειο Ελληνίδων, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και με το νέο μουσείο ενδυμασίας στη Καλαμάτα.
Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ο ρόλος των μουσείων τον 21ο αιώνα. Για τον σκοπό αυτό θα γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία εξελίχθηκαν στην πορεία του χρόνου, αλλά και στο τρόπο με τον οποίο άλλαξαν τις συλλεκτικές πρακτικές τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επιστήμη της λαογραφίας, πως διαμορφώθηκε, ποιος είναι ο σκοπός και το αντικείμενό της, αλλά και ποιές σημαντικές προσωπικότητες βοήθησαν στη διαμόρφωσή της. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά τη διαμόρφωση των λαογραφικών μουσείων και των συλλογών ενδυμασίας, κάνοντας αναφορά και στην ιστορία της ενδυμασίας. Ενδεικτικά, θα αναφερθούν στο ίδιο κεφάλαιο και τρία μουσεία ως παραδείγματα, το μουσείο του Λυκείου Ελληνίδων, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το νέο μουσείο στη Καλαμάτα. Στο τελευταίο κεφάλαιο, το τέταρτο, θα γίνει αναφορά στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα που είναι και ο στόχος της πτυχιακής και στη σημαντική συμβολή της Ιωάννας Παπαντωνίου στη συγκρότηση των συλλογών και στην ίδρυση και ανάπτυξη του μουσείου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ναύπλιο, Μουσείο, Ένδυση, Συλλογές, Λαογραφία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
Αριθμός σελίδων:
74