Αξιοποίηση ανοικτών μεγάλων δεδομένων για τη χάραξη δημόσιας πολιτικής: η περίπτωση της διαχείρισης καθαρού νερού σε περιοχές της Ελλάδας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932307 206 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-10
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Νικολοπούλου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιοποίηση ανοικτών μεγάλων δεδομένων για τη χάραξη δημόσιας πολιτικής: η περίπτωση της διαχείρισης καθαρού νερού σε περιοχές της Ελλάδας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The exploitation of open data and big data in order to formulate public policy: the case study of clean water management in areas of Greece.
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων
και ανοικτών δεδομένων με σκοπό τη χάραξη δημόσιας πολιτικής και συγκεκριμένα πολιτικής για την αποδοτική διαχείριση των υδάτων.
Εν πρώτοις, πραγματοποιείται επισκόπηση της βιβλιογραφίας, προκειμένου να κατανοηθούν έννοιες όπως αυτές των μεγάλων δεδομένων, των ανοικτών δεδομένων και της χάραξης πολιτικής. Στη συνέχεια, προτείνεται ένας νέος κύκλος πολιτικής που βασίζεται στα δεδομένα και ερευνάται το πεδίο στη διαχείριση του καθαρού νερού. Από εδώ και πέρα, η συζήτηση περί της διαδικασίας χάραξης πολιτικής επικεντρώνεται στο ζήτημα της αποδοτικής διαχείρισης του καθαρού νερού σε περιοχές της Ελλάδας.
Η έρευνα των δεδομένων που απαιτούνται για την αποτελεσματική χάραξη δημόσιας πολιτικής για το καθαρό νερό πραγματοποιείται με βάση τον κύκλο χάραξης πολιτικής και τους δείκτες του υποστόχου 6.4, των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εξερευνάται η διαθεσιμότητα των συνόλων δεδομένων από το κράτος.
Τελικός στόχο από τη διεξαγωγή της ανωτέρω έρευνας είναι η δημιουργία ενός μοντέλου καινοτόμων τρόπων συλλογής δεδομένων, παραγωγής και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και ανοίγματος των δημοσίων δεδομένων. Συνδυαστικά, προτείνεται η ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, μέσω διενέργειας συμμετοχικών προϋπολογισμών για το καθαρό νερό.
Εξερευνάται ακόμη αν και κατά πόσο το προτεινόμενο μοντέλο συνεισφέρει αποτελεσματικά στον κύκλο χάραξης πολιτικής, καθώς και κατά πόσο επιτυγχάνει να ενισχύσει τη δημόσια συμμετοχή των πολιτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ανοικτά δεδομένα, μεγάλα δεδομένα, χάραξη πολιτικής, βιώσιμη ανάπτυξη, δημόσια συμμετοχή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
97
μετατελικόΔιπλωματική εργασία Νικολοπούλου.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο