Σχέση μέγιστης δύναμης και ισχύος εκτός νερού με την δύναμη και την ώθηση κατά την προσδεμένη κολύμβηση

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2944858 19 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-05-09
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τουμπέκης Ανάργυρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση μέγιστης δύναμης και ισχύος εκτός νερού με την δύναμη και την ώθηση κατά την προσδεμένη κολύμβηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχέση μέγιστης δύναμης και ισχύος εκτός νερού με την δύναμη και την ώθηση κατά την προσδεμένη κολύμβηση
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της δύναμης και της ισχύος εκτός νερού με την δύναμη και την ώθηση εντός νερού. Στη μελέτη συμμετείχαν 15 κολυμβητές/τριες ηλικίας 16,65 ± 2,96 ετών. Η δύναμη και η μέγιστη ισχύς εκτός νερού υπολογίστηκε με την δοκιμασία της μέγιστης ανύψωσης βάρους και από τη σχέση Ισχύος-Δύναμης-Ταχύτητας στην άσκηση «πιέσεις στήθους». Η δύναμη εντός νερού καταγράφηκε με πιεζοηλεκτρικό δυναμόμετρο κατά την διάρκεια προσδεμένης κολύμβησης 10 δευτερολέπτων και η ώθηση υπολογίστηκε από το γινόμενο της προωθητικής δύναμης με το χρόνο εφαρμογής. Η σχέση μεταξύ των μεταβλητών υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r Pearson. Παρατηρήθηκε σημαντική σχέση μεταξύ δύναμης εντός και εκτός νερού (r = 0,709, p<0,01) και μεταξύ παραγόμενης ισχύος εκτός νερού και ώθησης εντός νερού (r = 0,551, p<0,05). Η δύναμη και ισχύς εντός νερού, σχετίζονται με την ώθηση σε προσπάθειες μέγιστης έντασης και μικρής διάρκειας στην αγωνιστική κολύμβηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Προσδεμένη κολύμβηση, Δύναμη εκτός νερού, Ώθηση εντός νερού, Ισχύς εκτός νερού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
47
Αριθμός σελίδων:
41
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΙΚΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο