Σχεδιασμός και υλοποίηση οπτικοποίησης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των μεταφορών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2964105 250 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-29
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Ρούσσου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και υλοποίηση οπτικοποίησης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των μεταφορών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός και υλοποίηση οπτικοποίησης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των μεταφορών
Περίληψη:
Την εποχή που διανύουμε έχουμε στη διάθεσή μας έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών από τον οποίο καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις που επηρεάζουν εμάς και τους γύρω μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρούμε τρόπους να διαχειριστούμε όλες αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και μας βοηθάει σε αυτό το εγχείρημα είναι η οπτικοποίηση δεδομένων.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση οπτικοποίησης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των μεταφορών. Βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση της κατάστασης του τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποδέκτες αυτών των πληροφοριών κυμαίνονται από το ευρύ κοινό μέχρι και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους αρμόδιους υπουργούς. Τα δεδομένα προέρχονται από το έργο TRIMIS που αποτελεί μέρος του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε αυτή την εργασία αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους επιλέχθηκε η κατάλληλη οπτικοποίηση δεδομένων καθώς και οι τρόποι και τα εργαλεία με τα οποία υλοποιήθηκε. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της οπτικοποίησης δεδομένων ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της επαναληπτικής διαδικασίας σχεδίασης. Για την υλοποίηση, τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Drupal 8 και η D3.js.
Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ήταν η δημιουργία ενός κεντρικού πίνακα ελέγχου που συνοψίζει όλες τις σημαντικές πληροφορίες και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να τις εξερευνήσει και να τις συγκρίνει μεταξύ τους. Επιπλέον, σκοπός ήταν η δημιουργία αυτόνομων οπτικοποιήσεων που ενισχύουν το υλικό και τις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστοχώρο του έργου TRIMIS. Όλες οι οπτικοποιήσεις βρίσκονται στον νέο ιστοχώρο του έργου TRIMIS.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Οπτικοποίηση, Έρευνα και καινοτομία στις μεταφορές, D3, JavaScript, Drupal, Σχεδιασμός Οπτικοποιήσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
19
Αριθμός σελίδων:
52
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

KonstantinosPaschopoulosTHESIS.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.