Μελέτη της Κινητικής Επιδεξιότητας και της Καρδιοαναπνευστικής Αντοχής παιδιών που ασχολούνται με διαφορετικά προγράμματα φυσικής δραστηριότητας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3354119 59 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-18
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
ΦΩΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΓΗΤΡΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της Κινητικής Επιδεξιότητας και της Καρδιοαναπνευστικής Αντοχής παιδιών που ασχολούνται με διαφορετικά προγράμματα φυσικής δραστηριότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της Κινητικής Επιδεξιότητας και της Καρδιοαναπνευστικής Αντοχής παιδιών που ασχολούνται με διαφορετικά προγράμματα φυσικής δραστηριότητας
Περίληψη:
Η κινητική επιδεξιότητα (ΚΕ) και η καρδιοαναπνευστική αντοχή (ΚΑ) αποτελούν δύο σημαντικούς παράγοντες τόσο για τον κινητικό γραμματισμό όσο και για την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, η καλλιέργειά τους θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους βασικούς στόχους των προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ) που απευθύνονται σε παιδιά. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ΚΕ και της ΚΑ παιδιών που συμμετέχουν σε διαφορετικά προγράμματα ΦΔ. Στην έρευνα πήραν μέρος 101 παιδιά (53 αγόρια και 48 κορίτσια), ηλικίας 8-10 ετών (9.29+ 0.94),τα οποία συμμετείχαν σε προγράμματα ελληνικού παραδοσιακού χορού (ΕΠΧ), (n=39), κλασικού αθλητισμού (n=30)και καλαθοσφαίρισης (n=32). Για τη μέτρηση της ΚΕ χρησιμοποιήθηκε το Canadian Assessment and Movement Skill Assessment (CAMSA), ενώ για την ΚΑ το παλίνδρομο τρέξιμο 20 μέτρων (PACER). Για τον έλεγχο ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ των τριών προγραμμάτων ΦΔ και των δύο φύλων, χρησιμοποιήθηκαν αναλύσεις συνδιακύμανσης (συνδιακυμαντές: ηλικία, δείκτης μάζας σώματος). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι, στην ΚΕ, υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων «πρόγραμμα» και «φύλο» (p= .011), με τα αγόρια του ΕΠΧ να εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη επίδοση από εκείνα του κλασικού αθλητισμού. Επίσης, στην ΚΑ σημειώθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των δύο (p= .008). με διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, εντός των προγραμμάτων. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως, ενώ η ΚΑ των παιδιών ήταν σε καλό επίπεδο, δεν συνέβη το ίδιο με την ΚΕ, η οποία βρέθηκε να είναι σε αρχικό ή σε προοδευτικό επίπεδο, καταδεικνύοντας την ανάγκη για αναπροσαρμογή των στόχων και του περιεχομένου των προπονητικών προγραμμάτων που ακολουθούνται στις συγκεκριμένες ΦΔ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Kινητικός γραμματισμός, κινητικές δεξιότητες, καρδιοαναπνευστική ικανότητα, αθλητισμός, ελληνικός παραδοσιακός χορός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
113
Αριθμός σελίδων:
69
Τελική-Πτυχιακή (1).pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο