13 Φεβρουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:59335 667 Αναγνώσεις

Τίτλος:
13 Φεβρουαρίου 1919
Χρονική κάλυψη:
19190213
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Comité National de l'éducation physique et hygiène, προσφώνηση
Βιολογικά μαθήματα, διδασκαλία
Μαιευτική κλινική, έδρα
Μόνιμη διεύθυνση:

1