Εισαγωγή σε υπερσυμμετρικές θεωρίες πεδίου Το μοντέλο Wess-Zumino.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1785787 152 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-08-09
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γκιώνης Αλέξανδρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπανός Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμημα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εισαγωγή σε υπερσυμμετρικές θεωρίες πεδίου Το μοντέλο Wess-Zumino.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εισαγωγή σε υπερσυμμετρικές θεωρίες πεδίου Το μοντέλο Wess-Zumino.
Περίληψη:
Το μοντέλο Wess-Zumino που προτάθηκε το 1974 από τους Julius Wess και Bruno Zumino, είναι το απλούστερο παράδειγμα μίας κβαντικής θεωρίας πεδίου σε 4 διαστάσεις, με υπερσυμμετρία. Ως εκ τούτου αποτελεί ιδανικό παράδειγμα για μία εισαγωγή στις υπερσυμμετρικές θεωρίες πεδίου. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται αναλυτικά όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για να κατασκευασθεί μία υπερσυμμετρική δράση με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της θεωρίας ομάδων στην διαδικασία αυτή. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται σε βάθος τα διαφορετικά είδη πεδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή σχετικιστικά αναλλοίωτων Λαγκρανζιανών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σπινοριακή αναπαράσταση της ομάδας Lorentz και στον σχετικό φορμαλισμό. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται χρήση όλων των παραπάνω, για να κατασκευασθεί η υπερσυμμετρική δράση του μοντέλου Wess-Zumino.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Υπερσυμμετρική, Κβαντική, Θεωρία πεδίου, Υπερσυμμετρία, Σπινοριακή, Αναπαράσταση, Ομάδα, Lorentz, Poincare, Dirac, Weyl, Majorana, Wess, Zumino, Θεωρία αναπαραστάσεων, Σπινορες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
7
Αριθμός σελίδων:
83
Πτυχιακή_2.pdf (705 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο