Στρατηγικοί πελάτες σε συστήματα αναμονής με ομαδικές αναχωρήσεις πελατών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309339 849 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-17
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μπούνταλη Όλγα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αντώνης Οικονόμου Αναπλ. Καθηγ. ,(Επιβλέπων), Απόστολος Μπουρνέτας Καθηγητής, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στρατηγικοί πελάτες σε συστήματα αναμονής με ομαδικές αναχωρήσεις πελατών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Strategic customers in queuing systems with batch removals
Περίληψη:
Μελετάμε το δίλημμα εισόδου-αποχώρησης σε συστήματα αναμονής που παρουσιάζουν
ομαδικές αναχωρήσεις πελατών. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε συστήματα που
υπόκεινται σε καταστροφές και συστήματα με ομαδικές εξυπηρετήσεις πελατών και
μελετάμε τη συμπεριφορά ισορροπίας των πελατών σε αυτά. Επιπλέον, μελετάμε τα
προβλήματα κοινωνικής βελτιστοποίησης και μεγιστοποίησης του κέρδους του
διαχειριστή.
Λέξεις-κλειδιά:
Στρατηγικές ισορροπίας, Είσοδος-αποχώρηση, Καταστροφές, Ομαδικές εξυοηρετήσεις, Κυριαρχούσες στρατηγικές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
153