Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1895-1904, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50950 3153 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1895-1904, τόμος 1
Χρονική κάλυψη:
1895-1896 (συνέχεια), 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904 (μισό έτος)
Σημειώσεις:
Ο συγκεκριμένος τόμος είναι κοινός και για τη Φυσικομαθηματική Σχολή (1ος τόμος) και για τη Φιλοσοφική Σχολή (8ος τόμος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 18 Μαρτίου 1896

Πρακτικά uoadl:50952
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 19 Μαρτίου 1896

Πρακτικά uoadl:50953
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 29 Μαΐου 1896

Πρακτικά uoadl:50955
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1896

Πρακτικά uoadl:50956
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 4 Σεπτεμβρίου 1896

Πρακτικά uoadl:50957
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 30 Σεπτεμβρίου 1896

Πρακτικά uoadl:50958
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1896

Πρακτικά uoadl:50960
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1896

Πρακτικά uoadl:50962
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 6 Φεβρουαρίου 1897

Πρακτικά uoadl:50964
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 21 Μαρτίου 1897

Πρακτικά uoadl:50965
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1897

Πρακτικά uoadl:50967
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 7 Ιουνίου 1897

Πρακτικά uoadl:50969
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 9 Ιουνίου 1897

Πρακτικά uoadl:50971
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 12 Ιουνίου 1897

Πρακτικά uoadl:50973
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 15 Οκτωβρίου 1897

Πρακτικά uoadl:50974
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 31 Οκτωβρίου 1897

Πρακτικά uoadl:50975
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 14 Νοεμβρίου 1897

Πρακτικά uoadl:50977
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 22 Δεκεμβρίου 1897

Πρακτικά uoadl:50978
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 10 Φεβρουαρίου 1898

Πρακτικά uoadl:50979
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 16 Απριλίου 1898

Πρακτικά uoadl:50981
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο