Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53462 3460 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3
Χρονική κάλυψη:
1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 1 Οκτωβρίου 1911

Πρακτικά uoadl:53466
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 29 Νοεμβρίου 1911

Πρακτικά uoadl:53468
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 30 Δεκεμβρίου 1911

Πρακτικά uoadl:53470
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 11 Ιανουαρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53472
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 19 Ιανουαρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53480
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 21 Ιανουαρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53481
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 1 Φεβρουαρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53483
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 8 Φεβρουαρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53489
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 22 Φεβρουαρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53490
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1912

Πρακτικά uoadl:53491
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 3 Μαρτίου 1912

Πρακτικά uoadl:53492
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1912

Πρακτικά uoadl:53493
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 14 Μαρτίου 1912

Πρακτικά uoadl:53494
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 6 Απριλίου 1912

Πρακτικά uoadl:53498
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 18 Απριλίου 1912

Πρακτικά uoadl:53499
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 26 Μαΐου 1912

Πρακτικά uoadl:53501
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 9 Ιουνίου 1912

Πρακτικά uoadl:53505
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 26 Σεπτεμβρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53506
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 29 Σεπτεμβρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53508
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 7 Νοεμβρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53510
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο