Ακαδημαϊκό έτος 1852-1853

Φάκελος uoadl:59419 2463 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1852-1853
Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 228, 397, 405, 403, 408, 303, 305, 310, 354, 356, 186, 225, 216, 143, 355, 16, 358, 661, 674
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122444
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου


22. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142296
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

23. Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59453
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς


24. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59454
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

25. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59455
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 


26. Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59456
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

27. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 16.3)

Υποφάκελος uoadl:59458
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

28. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59459
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)  

29. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59460
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

30. Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:59462
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)


31. Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:59463
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

32. Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59464
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

33. Παραρτήματα

Υποφάκελος uoadl:1386134
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους 

34. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 16.4)

Υποφάκελος uoadl:1386673
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)