Πρακτικά Συγκλήτου 1866-1868, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:921 4114 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1866-1868, τόμος 6
Χρονική κάλυψη:
1866-1867, 1867-1868
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 16 Σεπτεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:922
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 27 Σεπτεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:923
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 3 Οκτωβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:924
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 6 Οκτωβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:925
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 15 Οκτωβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:926
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 1 Νοεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:927
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 15 Νοεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:928
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 29 Νοεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:929
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:930
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 21 Δεκεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:931
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1867

Πρακτικά uoadl:961
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 23 Φεβρουαρίου 1867

Πρακτικά uoadl:962
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 7 Φεβρουαρίου 1867

Πρακτικά uoadl:963
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 20 Φεβρουαρίου 1867

Πρακτικά uoadl:964
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 24 Φεβρουαρίου 1867

Πρακτικά uoadl:965
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 4 Μαρτίου 1867

Πρακτικά uoadl:966
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 17 Μαρτίου 1867

Πρακτικά uoadl:967
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 5 Απριλίου 1867

Πρακτικά uoadl:968
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 26 Απριλίου 1867

Πρακτικά uoadl:969
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 13 Μαΐου 1867

Πρακτικά uoadl:970
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο