Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου

Σειρά uoadl:col_praktika1 15131 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνουν πληροφορίες για διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα του Πανεπιστημίου, ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, τα κτιριακά, τις νομικές υποθέσεις, την πανεπιστημιακή περιουσία και τα κληροδοτήματα-δωρεές και ποικιλία άλλων θεμάτων. Στα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνονται και Πρακτικά Συνεδριάσεων Οικονομικού Συμβουλίου, Οικοδομικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών.
Χρονική κάλυψη:
1837-1983
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Ο τόμος 27 (1913-1915) δεν υπάρχει γιατί κάηκε την περίοδο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στην πυρκαγιά του 1939. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1837 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

21. Πρακτικά Συγκλήτου 1902-1905, τόμος 21

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2218
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1901-1902 (συνέχεια), 1902-1903, 1903-1904, 1904-1905 (μισό έτος)

22. Πρακτικά Συγκλήτου 1905-1907, τόμος 22

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2299
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908 (μισό έτος)

23. Πρακτικά Συγκλήτου 1907-1909, τόμος 23

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2434
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1907-1908 (συνέχεια), 1908-1909

24. Πρακτικά Συγκλήτου 1909-1911, τόμος 24

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2447
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1908-1909 (συνέχεια), 1909-1910, 1910-1911 (μισό έτος)

25. Πρακτικά Συγκλήτου 1911-1912, τόμος 25

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2568
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1910-1911 (συνέχεια), 1911-1912

26. Πρακτικά Συγκλήτου 1912-1913, τόμος 26

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2600
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1911-1912 (συνέχεια), 1912-1913, 1913-1314 (μισό έτος)

27. Πρακτικά Συγκλήτου 1916-1917, τόμος 29

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2665
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1916-1917 (συνέχεια), 1917-1918 (μισό έτος)

28. Πρακτικά Συγκλήτου 1913-1915, τόμος 27

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2666
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1913-1914 (συνέχεια), 1914-1915 (μισό έτος)

29. Πρακτικά Συγκλήτου 1915-1916, τόμος 28

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2671
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1914-1915 (συνέχεια), 1915-1916, 1916-1917 (μισό έτος)

30. Πρακτικά Συγκλήτου 1917-1918, τόμος 30

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2771
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1917-1918 (συνέχεια)

31. Πρακτικά Συγκλήτου 1918-1919, τόμος 31

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2828
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919 (μισό έτος)

32. Πρακτικά Συγκλήτου 1919-1921, τόμος 32

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2878
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1918-1919 (συνέχεια), 1919-1920, 1920-1921 (μισό έτος)

33. Πρακτικά Συγκλήτου 1921-1922, τόμος 33

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2961
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1920-1921 (συνέχεια), 1921-1922 (μισό έτος)

34. Πρακτικά Συγκλήτου 1922-1923, τόμος 34

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2996
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1921-1922 (συνέχεια), 1922-1923

35. Πρακτικά Συγκλήτου 1923-1924, τόμος 35

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:3086
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1923-1924

36. Πρακτικά Συγκλήτου 1924-1925, τόμος 36

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:3316
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1924-1925

37. Πρακτικά Συγκλήτου 1925-1926, τόμος 37

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:3460
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1925-1926 (μισό έτος)

38. Πρακτικά Συγκλήτου 1926-1927, τόμος 38

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:3630
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1925-1926 (συνέχεια), 1926-1927 (μισό έτος)

39. Πρακτικά Συγκλήτου 1927-1928, τόμος 39Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:3718
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1926-1927 (συνέχεια), 1927-1928 (μισό έτος)

40. Πρακτικά Συγκλήτου 1927-1928, τόμος 39Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:3778
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1927-1928 (συνέχεια)