Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου

Σειρά uoadl:col_praktika1 15257 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνουν πληροφορίες για διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα του Πανεπιστημίου, ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, τα κτιριακά, τις νομικές υποθέσεις, την πανεπιστημιακή περιουσία και τα κληροδοτήματα-δωρεές και ποικιλία άλλων θεμάτων. Στα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνονται και Πρακτικά Συνεδριάσεων Οικονομικού Συμβουλίου, Οικοδομικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών.
Χρονική κάλυψη:
1837-1983
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Ο τόμος 27 (1913-1915) δεν υπάρχει γιατί κάηκε την περίοδο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στην πυρκαγιά του 1939. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1837 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

1. Πρακτικά Συγκλήτου 1837-1842, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:777
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1837-1838, 1838-1839, 1839-1840, 1840-1841, 1841-1842, 1842-1843 (μισό έτος)

2. Πρακτικά Συγκλήτου 1842-1850, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:778
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1842-1843 (συνέχεια), 1843-1844, 1844-1845, 1845-1846, 1846-1847, 1847-1848, 1848-1849, 1849-1850, 1850-1851 (μισό έτος)

3. Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:799
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863 (μισό έτος)

4. Πρακτικά Συγκλήτου 1851, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:802
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1850-1851 (συνέχεια)

5. Πρακτικά Συγκλήτου 1863-1866, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:892
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1863-1864, 1864-1865, 1865-1866

6. Πρακτικά Συγκλήτου 1866-1868, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:921
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1866-1867, 1867-1868

7. Πρακτικά Συγκλήτου 1868-1870, τόμος 7

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1016
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1867-1868 (συνέχεια), 1868-1869, 1869-1870

8. Πρακτικά Συγκλήτου 1870-1872, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1110
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1870-1871, 1871-1872

9. Πρακτικά Συγκλήτου 1872-1874, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1184
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1872-1873, 1873-1874

10. Πρακτικά Συγκλήτου 1874-1876, τόμος 10

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1260
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1873-1874 (συνέχεια), 1874-1875, 1875-1876 (μισό έτος)

11. Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1337
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1875-1876 (συνέχεια), 1876-1877, 1877-1878

12. Πρακτικά Συγκλήτου 1878-1880, τόμος 12

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1410
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1878-1879, 1879-1880

13. Πρακτικά Συγκλήτου 1880-1883, τόμος 13

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1432
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1880-1881, 1881-1882, 1882-1883 (μισό έτος)

14. Πρακτικά Συγκλήτου 1883-1886, τόμος 14

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1449
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1882-1883, 1883-1884, 1884-1885, 1885-1886

15. Πρακτικά Συγκλήτου 1891, τόμος 16

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1486
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1890-1891 (συνέχεια)

16. Πρακτικά Συγκλήτου 1891-1894, τόμος 17

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1499
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1891-1892, 1892-1893, 1893-1894

17. Πρακτικά Συγκλήτου 1894-1897, τόμος 18

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1663
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1893-1894 (συνέχεια), 1894-1895, 1895-1896, 1896-1897 (μισό έτος)

18. Πρακτικά Συγκλήτου 1897-1899, τόμος 19

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1818
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1896-1897 (συνέχεια), 1897-1898, 1898-1899

19. Πρακτικά Συγκλήτου 1886-1891, τόμος 15

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1900
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891 (μισό έτος)

20. Πρακτικά Συγκλήτου 1899-1902, τόμος 20

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2034
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1898-1899 (συνέχεια), 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902 (μισό έτος)