Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1337 4478 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11
Χρονική κάλυψη:
1875-1876 (συνέχεια), 1876-1877, 1877-1878
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 6 Μαρτίου 1876

Πρακτικά uoadl:1338
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1876

Πρακτικά uoadl:1339
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 27 Μαρτίου 1876

Πρακτικά uoadl:1340
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1876

Πρακτικά uoadl:1341
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 15 Απριλίου 1876

Πρακτικά uoadl:1342
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 2 Ιουνίου 1876

Πρακτικά uoadl:1343
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 21 Ιουνίου 1876

Πρακτικά uoadl:1344
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 1 Ιουλίου 1876

Πρακτικά uoadl:1345
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 30 Ιουλίου 1876

Πρακτικά uoadl:1347
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 28 Αυγούστου 1876

Πρακτικά uoadl:1348
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Α΄: 11 Σεπτεμβρίου 1876

Πρακτικά uoadl:1349
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Β΄: 25 Σεπτεμβρίου 1876

Πρακτικά uoadl:1350
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Γ΄: 9 Οκτωβρίου 1876

Πρακτικά uoadl:1352
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση Δ΄: 18 Νοεμβρίου 1876

Πρακτικά uoadl:1353
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση Ε΄: 16 Δεκεμβρίου 1876

Πρακτικά uoadl:1354
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1355
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1356
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 18 Φεβρουαρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1357
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 21 Μαρτίου 1877

Πρακτικά uoadl:1358
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1877

Πρακτικά uoadl:1359
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο