Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:799 6278 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4
Χρονική κάλυψη:
1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863 (μισό έτος)
Σημειώσεις:
Στη τελευταία συνεδρίαση του τόμου 4 συμπεριλαμβάνεται Ευρετήριο για τα ακαδ. έτη 1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 18 Σεπτεμβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:800
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 2 Οκτωβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:801
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:815
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:816
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:817
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 28 Δεκεμβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:818
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 1 Φεβρουαρίου 1852

Πρακτικά uoadl:819
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 19 Φεβρουαρίου 1852

Πρακτικά uoadl:820
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 22 Φεβρουαρίου 1852

Πρακτικά uoadl:894
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 25 Μαρτίου 1852

Πρακτικά uoadl:896
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 29 Απριλίου 1852

Πρακτικά uoadl:897
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 11 Ιουνίου 1852

Πρακτικά uoadl:898
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 7 Οκτωβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:899
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:901
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 12 Νοεμβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:903
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:905
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 30 Δεκεμβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:932
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1853

Πρακτικά uoadl:933
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 17 Μαρτίου 1853

Πρακτικά uoadl:934
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 12 Απριλίου 1853

Πρακτικά uoadl:935
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο