Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4

Volume of Archival Material uoadl:799 6074 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4
Time Coverage:
1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863 (μισό έτος)
Notes:
Στη τελευταία συνεδρίαση του τόμου 4 συμπεριλαμβάνεται Ευρετήριο για τα ακαδ. έτη 1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 18 Σεπτεμβρίου 1851

Proceedings uoadl:800
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 2 Οκτωβρίου 1851

Proceedings uoadl:801
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1851

Proceedings uoadl:815
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1851

Proceedings uoadl:816
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1851

Proceedings uoadl:817
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 28 Δεκεμβρίου 1851

Proceedings uoadl:818
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 1 Φεβρουαρίου 1852

Proceedings uoadl:819
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 19 Φεβρουαρίου 1852

Proceedings uoadl:820
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 22 Φεβρουαρίου 1852

Proceedings uoadl:894
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 25 Μαρτίου 1852

Proceedings uoadl:896
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 29 Απριλίου 1852

Proceedings uoadl:897
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 11 Ιουνίου 1852

Proceedings uoadl:898
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 7 Οκτωβρίου 1852

Proceedings uoadl:899
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1852

Proceedings uoadl:901
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 12 Νοεμβρίου 1852

Proceedings uoadl:903
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1852

Proceedings uoadl:905
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 30 Δεκεμβρίου 1852

Proceedings uoadl:932
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1853

Proceedings uoadl:933
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 17 Μαρτίου 1853

Proceedings uoadl:934
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 12 Απριλίου 1853

Proceedings uoadl:935
Unit:
Historical Archive