Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika4 7081 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Χρονική κάλυψη:
1896-1980
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Όλη η σειρά των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής 1896-1980 αποτελείται από 57 τόμους. Ο τόμος 1 είναι κοινός με τον τόμο 8 (1896-1904) των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής. Λείπει ο τόμος 12 (1947-1949). Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι το 1952. Από το 1952 έως το 1980 το υλικό βρίσκεται σε φυσική μορφή στο Ιστορικό Αρχείο. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1896 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

41. Φυσικομαθηματική Σχολή, Εισηγητικές Εκθέσεις Πανεπιστημιακού Έτους 1975-1976

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183844
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

42. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1976-1977 Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183845
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

43. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1976-1977 Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183846
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

44. Φυσικομαθηματική Σχολή, Εισηγητικές Εκθέσεις Πανεπιστημιακού Έτους 1976-1977

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183847
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

45. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1977-1978, 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183848
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1977-1978

46. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1977-1978, 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183849
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1977-1978

47. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1977-1978, 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183850
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1977-1978

48. Φυσικομαθηματική Σχολή, Εισηγητικές Εκθέσεις Πανεπιστημιακού Έτους 1977-1978

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183851
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1977-1978

49. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1978-1979, 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183852
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1978-1979

50. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1978-1979, 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183853
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1978-1979

51. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1978-1979, 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183854
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1978-1979

52. Φυσικομαθηματική Σχολή, Εισηγητικές Εκθέσεις Πανεπιστημιακού Έτους 1978-1979

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183855
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1978-1979

53. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183856
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

54. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183857
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

55. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183858
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

56. Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183859
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

57. Φυσικομαθηματική Σχολή, Εισηγητικές Εκθέσεις Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183860
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1979-1980