Αρχείο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

Συλλογή uoadl:col_protopsaltis 20128 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Περιγραφή:
Το υψίστης σημασίας για την Βυζαντινή Μουσικολογία Αρχείο του Γρηγορίου πρωτοψάλτου συναπαρτίζεται από έξι φακέλους στους οποίους φυλάσσονται εκατόν εξήντα τετράδια, μικρά ή μεγαλύτερα. Στα χειρόγραφα αυτά περιέχονται, κυρίως, Εξηγήσεις μελών σε σημειογραφία προ της Νέας Μεθόδου καθώς και σε Νέα Μέθοδο από τον ίδιο τον Γρηγόριο πρωτοψάλτη, αλλά και από τον Απόστολο Κώνστα, τον Αντώνιο λαμπαδάριο, τον Πέτρο Βυζάντιο και τον Πέτρο Πελοποννήσιο. Στο Αρχείο Γρηγορίου πρωτοψάλτου υπάγονται εννέα ακόμα φάκελοι. Στους έξι πρώτους περιέχονται το Ειρμολόγιο, το Καλοφωνικό Ειρμολόγιο και τέσσερεις τόμοι Ανθολογίας (Εσπερινός, Όρθρος, Λειτουργία) εξηγημένα στη Νέα Μέθοδο από τον Γρηγόριο πρωτοψάλτη. Οι τρεις τελευταίοι φάκελοι του Αρχείου αφορούν στο Μηνολόγιο, το Τριώδιο και το Πεντηκοστάριο σε πρωτότυπη μελοποίηση από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα.
Χρονική κάλυψη:
ΙΔ' - ΙΘ' αι.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε χειρογράφου.

Φίλτρο

 

1. Ανοιξαντάρια

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:108889
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος πρωτοψάλτης
Grigorios Protopsaltes
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 1

2. Θεοτοκίον Δέσποινα πρόσδεξαι

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:108967
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / τετράδιο 2

3. Θεοτοκίον Δέσποινα πρόσδεξαι

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109062
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 3

4. Πολυέλεος Λόγον αγαθόν

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109065
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 4

5. Μεγάλες Ωρες Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Μεγάλης Παρασκευής

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109066
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 5

6. Μεγάλες Ωρες Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Μεγάλης Παρασκευής

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109067
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 5Α

7. Μεγάλες Ώρες Θεοφανείων Ιακώβου Πρωτοψάλτου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109068
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 6

8. Πασαπνοάρια

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109073
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 7

9. Πάσα πνοή Μελετίου Σιναΐτου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109080
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 8

10. Πολυέλεος Δούλοι Κύριον

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109083
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 9

11. Άπαντα Πέτρου Μπερεκέτη [Σπάραγμα]

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109094
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 10

12. Κοινωνικόν Εις μνημόσυνον αιώνιον

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109095
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 11

13. Κοινωνικόν Αινείτε τον Κύριον

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109096
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
άδηλος
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 11α

14. Κοινωνικά

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109097
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 12

15. Ενότητα Δοξασταρίου [Σπάραγμα]

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109098
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 13

16. Πολυέλεος Λόγον αγαθόν

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109099
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 14

17. ... Θεοτόκον, την πύλην την ουράνιον

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109100
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 14α

18. Σημειώματα - Εξηγήσεις

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109101
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 15

19. Χερουβικά - Κοινωνικά Δανιήλ πρωτοψάλτου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109104
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 16

20. Κοινωνικά Αινείτε τον Κύριον

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109106
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 17