Συλλογή Μουσικών Χειρογράφων Κ. Α. Ψάχου

Συλλογή uoadl:col_psachoslibrary 17832 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλογή Μουσικών Χειρογράφων Κ. Α. Ψάχου
Περιγραφή:
Στην υποσυλλογή Βιβλιοθήκη Κ. Α. Ψάχου φυλάσσονται διακόσια δεκαέξι χειρόγραφα, εκ των οποίων τα περισσότερα μουσικά. Η συλλογή συμπεριλαμβάνει Ειρμολόγια, Αναστασιματάρια, Στιχηράρια, Παπαδικές, Ανθολογίες, Θεωρητικές Συγγραφές και Συλλογές Ασμάτων. Οι κώδικες χρονολογούνται από τον ΙΔ' και έως τον ΙΘ' αιώνα.
Χρονική κάλυψη:
ΙΔ΄ - ΙΘ΄ αι.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε χειρογράφου.

Φίλτρο

 

41. Αναστασιμάταριο Χρυσάφη του νέου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125122
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
50 / 168

42. Δοξαστάριο Πέτρου Πελοποννησίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125123
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
51 / 199

43. Δοξαστάριο Ιακώβου πρωτοψάλτου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125124
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
52 / 200

44. Ειρμολόγιο Μπαλασίου ιερέως

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125125
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Μανουήλ Μουντζράκης (;)
Manuel Moungrakes (?)
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
53 / 201α - 201

45. Αναστασιμάταριο Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125126
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΖ' (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
54 / 202

46. Αναστασιμάταριο Χρυσάφη του νέου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125127
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄ (α΄ ήμισυ)
Αριθμός τεκμηρίου:
55 / 203

47. Αναστασιμάταριο (Χρυσάφη του Νέου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125128
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΕ'
Αριθμός τεκμηρίου:
56 / 204

48. Ειρμολόγιο (Πέτρου Πελοποννησίου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125129
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
57 / 206

49. Νεκρώσιμος Ακολουθία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125130
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ'
Αριθμός τεκμηρίου:
58 / 207

50. Εγκόλπιος Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125131
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ'
Αριθμός τεκμηρίου:
59 / 208

51. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125132
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος πρωτοπαπάς Χαλδείας
Gregorios priest from Chaldea
Gregorios le pretre, originaire de Chaldea
Αιώνας:
ΙΗ'
Αριθμός τεκμηρίου:
60 / 209

52. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125133
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
61 / 211

53. Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125134
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Δημήτριος [Μαρούκας] εξ Ύδρας
Demetrios Maroukas from Hydra
Demetrios Maroukas de Hydra
Αιώνας:
ΙΘ΄ (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
62 / 212

54. Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125135
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
63 / 213

55. Καλοφωνικό Στιχηράριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125136
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
65 / 215

56. Ανθολόγιον Στιχηραρίου Μηνολογίου-Τριωδίου-Πεντηκοσταρίου (Χρυσάφη του νέου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125137
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Σακέλλιος Παναγιώτης Ιερεύς
Sekelios Panagiotes the priest
Sekelios Panagiotes le pretre
Αιώνας:
ΙΗ'
Αριθμός τεκμηρίου:
68 / 218

57. Ανθολογία - Αναστασιματάριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125138
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΣΤ' (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
70 / 220

58. Παπαδική

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125139
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄ (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
71 / 221

59. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125140
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Πέτρος Βυζάντιος
Petros Byzantios
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
73 / 223

60. Παπαδική

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125141
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Ιωάννης Τραπεζούντιος
Ioannes Trapezountios
Αιώνας:
ΙΗ'
Αριθμός τεκμηρίου:
72 / 222