Συλλογή Μουσικών Χειρογράφων Κ. Α. Ψάχου

Συλλογή uoadl:col_psachoslibrary 18121 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλογή Μουσικών Χειρογράφων Κ. Α. Ψάχου
Περιγραφή:
Στην υποσυλλογή Βιβλιοθήκη Κ. Α. Ψάχου φυλάσσονται διακόσια δεκαέξι χειρόγραφα, εκ των οποίων τα περισσότερα μουσικά. Η συλλογή συμπεριλαμβάνει Ειρμολόγια, Αναστασιματάρια, Στιχηράρια, Παπαδικές, Ανθολογίες, Θεωρητικές Συγγραφές και Συλλογές Ασμάτων. Οι κώδικες χρονολογούνται από τον ΙΔ' και έως τον ΙΘ' αιώνα.
Χρονική κάλυψη:
ΙΔ΄ - ΙΘ΄ αι.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε χειρογράφου.

Φίλτρο

 

21. Ανθολογία - Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124940
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Ιωάσαφ μοναχός
Ioasaf the monk
Ioasaf le moine
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
27 / 181

22. Αναστασιματάριο (Χρυσάφη του νέου) - Ανθολογία Στιχηραρίου Γερμανού Νέων Πατρών

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124945
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΖ' (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
28 / 182

23. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124948
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
29 / 183

24. Αναστασιματάριο Χρυσάφη του νέου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124958
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
30 / 184

25. Αναστασιμάταριο Χρυσάφη του νέου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124960
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Απόστολος Κώνστας
Apostolos Konstas
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
31 / 185

26. Αναστασιματάριο Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124966
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ' (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
32 / 186

27. Αναστασιματάριο Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124972
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
33 / 187

28. Αναστασιματάριο Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124974
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ' (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
34 / 188

30. Θεωρητικές συγγραφές [Γαβριήλ ιερομονάχου, Μανουήλ Χρυσάφη, Εμμανουήλ ιερέως Κρητός]

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124976
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
36 / 188β

31. Αναστασιματάριο Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125027
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
39 / 205

32. Στιχηράριο Γερμανού Νέων Πατρών

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125028
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
40 / 190

33. Στιχηράριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125029
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΔ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
41 / 191

34. Στιχηράριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125030
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Βαρθολομαίος
Vartholomeos
Αιώνας:
ΙΖ' (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
42 / 192

35. Στιχηράριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125032
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
43 / 193

36. Παπαδική

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125117
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄ (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
45 / 195

37. Στιχηράριο Τριωδίου - Πεντηκοσταρίου Γερμανού Νέων Πατρών

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125118
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
46 / 196

38. Αναστασιματάριο (Χρυσάφη του νέου) - Ανθολογία Στιχηραρίου Γερμανού Νέων Πατρών - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125119
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
47 / 197

39. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125120
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄ (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
48 / 198

40. Αναστασιμάταριο (Χρυσάφη του νέου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125121
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
49 / 210