Γκρίζα βιβλιογραφία Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

21. Ο συσχετισμός διαστάσεων προσωπικότητας και ανεργίας στους ενήλικες: μια ποσοτική μελέτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3399025
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βάσσος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

22. Πολλαπλή σκλήρυνση: τρέχουσες και μελλοντικές θεραπείες

Διπλωματική Εργασία uoadl:3399260
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μουστάκη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

23. Υποφυσιακή ανεπάρκεια της αδενοϋπόφυσης. Σε ποιες παθολογικές καταστάσεις οδηγείτε ο ασθενής στα ΤΕΠ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3399195
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βαρελίδου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

24. Συγκριτική επιδημιολογία των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Ελλάδας, πριν και μετά την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19

Διπλωματική Εργασία uoadl:3399574
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοχάρη Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

25. Επίπτωση λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας έπειτα από διαδερμική ή χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας : συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3399572
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοχάρη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26. Biomechanics of the anterior cruciate ligament: Comparison of arthroscopic reconstruction single versus double bundle

Διπλωματική Εργασία uoadl:3396878
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά στην Ορθοπαιδική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βιολάκης-Γεωργιλαδάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

27. Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη VILI σε ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό: ο ρόλος της μηχανικής ισχύος

Διπλωματική Εργασία uoadl:3397996
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τάλλιου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

28. Η αισθητική των μαθηματικών κατά τη διαδικασία επίλυσης ανοιχτών προβλημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:3397558
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαμαρά Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

29. Προφορική ανακοίνωση σε συνέδριο: Είδος, σχηματική οργάνωση, στοιχεία διεπίδρασης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3399759
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φραγκούλη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

30. «Ανασυγκρότηση Οικισμών Μετά από Μεγάλους Σεισμούς. Η Περίπτωση της Ζακύνθου το 1953.»

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364130
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξένος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

31. Χαρτογράφηση φυσικών κινδύνων στη νήσο Λέσβο

Διπλωματική Εργασία uoadl:3338465
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπιρμπιλόπουλος Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

32. Ο ρόλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας των Δήμων στη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης. H περίπτωση του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού

Διπλωματική Εργασία uoadl:3338803
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπίρης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

33. «Διαχείριση Ανθρωπογενών και μη Ανθρωπογενών κινδύνων των Μεταναστευτικών Ροών κατά την τριετία 2019-2022»

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364465
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουσαφίρης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

34. Το ιερό του Φράτριου Δία και της Φρατρίας Αθηνάς στον αρχαίο δήμο του Μυρρινούντος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3399699
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σκλάβος Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

35. Κλιματική κρίση και δασικές πυρκαγιές στις χώρες της Μεσογείου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3363830
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσιαώνη Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

36. Παραπληροφόρηση και διαχείριση κρίσεων .Ο ρόλος της εκπαίδευσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3377810
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζακυνθινός Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

37. Επιπτώσεις των ελεγχόμενων τιμολογήσεων και της φοροαποφυγής σε κρατικό και διεθνές επίπεδο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3397582
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Συγγραφέας:
Χαλλουμής Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

38. Κλιματική κρίση και η αλληλεξάρτηση της με τις δασικές πυρκαγιές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3337720
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννακίτσας Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

39. H Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στην Εθνική Ασφάλεια και στις Ένoπλες Δυνάμεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:3338976
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βόμπρας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

40. Επικινδυνότητα κατολισθητικών φαινομένων παράκτιων πρανών στις ακτές "Κόκκινο Λιμανάκι" και "Ακτή Οδού Ειρήνης" στη Ραφήνα Ανατολικής Αττικής και Προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3337928
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αργυρίου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες