Γκρίζα βιβλιογραφία Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

21. Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης του διευθυντή στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217445
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
ΧΟΛΙΔΗ ΝΙΚΗ
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

22. Παράγοντες μη προσήλωσης στη φαρμακευτική αγωγή ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217343
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσιφλίδου Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

23. Σύγκριση του λεξιλογίου ιστοριογραφικών κειμένων της κλασικής αρχαιότητας και της μεσοβυζαντινής περιόδου μέσω του σώματος κειμένων THESAURUS LINGUAE GRAECAE

Διπλωματική Εργασία uoadl:2974552
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δεμερτζής Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

24. Μοντελοποίηση της διάχυσης διαδερμικών συστημάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217448
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαμαράς Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

25. O αριστερός εθνικισμός και το Μακεδονικό Ζήτημα: Η περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3198101
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Μπελέσης Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

26. Η κατασκευή της ιδεολογίας μέσα από τη σκανδιναβική black metal μουσική

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217326
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Χαλαζωνίτης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

27. Ο ρόλος του σεληνίου και ο μηχανισμός δράσης αυτού στη νεοπλασματική νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217506
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μιχαλούρου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

28. Σχέσεις εξουσίας και σχολείο: Μελέτη περίπτωσης άτυπης εφαρμογής αμεσοδημοκρατικής κυβερνολογικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3217195
Μονάδα:
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρετάλης Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

29. Αναπαραστάσεις της αναπηρίας σε σποτ ευαισθητοποίησης ως αντανακλάσεις κυρίαρχων ιδεολογικών μηχανισμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217331
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Βέττα Μαρία-Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

30. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη συχνότητα εμφάνισης λοιμωδών νοσημάτων στη γηραιά ήπειρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217501
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοιλού Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

31. Η επίδραση της αερόβιας άσκησης και των ασκήσεων με αντιστάσεις στη νόσο του Parkinson

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217383
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
ΠΜΣ Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση, Προηγμένη Τεχνολογία και Αποκατάσταση
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
Συγγραφέας:
Τριανταφύλλη Γεσθημανή
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

32. Κριτική αξιολόγηση των τεχνικών ηχοποίησης σε υποστηρικτικά συστήματα πλοήγησης ατόμων με αναπηρία όρασης.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3216981
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παναγιώτου Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

33. Η σχέση της χρήσης αλκοόλ με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες διαβίωσης και ο ρόλος του κοινωνικού πλαισίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217143
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυριακίδου Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

34. «Ο Μύθος της Umm Kulthum: Μουσική, Φύλο και Πολιτική»

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3074439
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μωραϊτη Ειρήνη - Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

35. Οι pαράγοντες καθυστέρησης στην προσέλευση του ηλικιωμένου υποκειμένου άνω των 65 χρονών στην τριτοβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19

Διπλωματική Εργασία uoadl:3216945
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ξυνός Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

36. «Εδώ είναι το σπίτι μας»: Μουσική, χώρος και εθνογραφία στο κτήριο της 'κρεαταγοράς' στον Πειραιά

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3176510
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρόμπας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

37. Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Λάθη κατά την διεξαγωγή κλινικών δοκιμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217277
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κορνελάκη Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

38. Ακουστική μελέτη της Αίθουσας Συναυλιών του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Παλλήνης

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3171120
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσέκα Γιάννη
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

39. Μουσική ακρόαση και έκπληξη κατά την ακρόαση Τζαζ αυτοσχεδιασμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3216409
Μονάδα:
Κατεύθυνση Jazz μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αποστολόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

40. Κλινικές δοκιμές γενετικών θεραπειών με αντιπληροφοριακό RNA και φορείς DNA

Διπλωματική Εργασία uoadl:3216962
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λέκκα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2022
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας