Γκρίζα βιβλιογραφία Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

21. Artificial electronic synapses based on ferroelectric Hf0.5Zr0.5O2 for neuromorphic applications

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3370549
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιάννας Νικήτας
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

22. Internet of Things platform emulation and implementation for atmospheric quality prediction and alerting system

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370405
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κούρσος Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

23. Κ-absolutely pure συμπλέγματα και Ευσταθείς κατηγορίες στη Gorenstein Ομολογική ΄Αλγεβρα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3370375
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπερώνης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

24. Επιλεκτική τροποποίηση εκκρινόμενων πρωτεϊνών/ εξωκυττάριων κυστιδίων των εμβρυϊκών μεσεγχυματικών κυττάρων και μελέτη της δράσης τους σε ζωικό πρότυπο οξείας ηπατικής ανεπάρκειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταματοπούλου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

25. Migration-Security Nexus: An empirical analysis of the European Border Surveillance System (EUROSUR

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370360
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Διαχείριση Προσφυγικών/Μεταναστευτικών Ροών
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

26. Στάσεις, Αντιλήψεις και Συμπεριφορές των ανάπηρων ατόμων με κινητική βλάβη σχετικά με τη σεξουαλικότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370337
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αλεξανδρίδου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

27. Νευρομάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή. Ηθική και κοινωνική διάσταση του φαινομένου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370460
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δήμα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

28. Στάσεις εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την πανδημία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370464
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ζαχαρόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

29. Κοινωνική Παιδαγωγική και Δραματοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370452
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κωστής Πατρίκιος-Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

30. Αξιοποίηση της ΤΝ στην εκπαίδευση με στόχο την εκπαιδευτική ισότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370364
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γεωργάκη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

31. «Επικοινωνώντας τη γυναικεία ενδυνάμωση στην Ελλάδα: Οι επικοινωνιακές επιλογές και πρακτικές των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο»

Διπλωματική Εργασία uoadl:3363106
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Καρύτσα Σοφία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

32. Επιτελική λειτουργία και επιτελικά στελέχη στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3339066
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Διαμαντάκης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

33. Cyborgutt, Αποδόμηση του έμφυλου ίχνους από φωνές και ήχους non-binary σωμάτων και προσέγγιση της cyborg εμπειρίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3329325
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ροβολής Φώτης
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

34. Το φλάουτο στην εργογραφία του Jacques Ibert (1890-1962)

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370244
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παχνιστή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

35. Ανάλυση και διαχείριση πιστωτικού κινδύνου. Η συμβολή του στη δημιουργία ενός νέου κλάδου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3365164
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Συγγραφέας:
Σμαραγδάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

36. Γλωσσική εκπαίδευση και εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας από πρόσφυγες μαθητές σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας. Παιδαγωγικά ζητήματα και διδακτικές προτάσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3370373
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Θεολογίτου Χριστιάννα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

37. Μουσική Δημιουργία με Τεχνικές Βιοανάδρασης: Ανδρομέδα για Φλάουτο Και Ηλεκτρονικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370273
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπεκιάρη Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

38. Die Förderung der linguistischen Kompetenz im DaF Unterricht. Anwendungsorientierte Textlinguistik am Beispiel von Tempora.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370281
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαρκουλή Λουκία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

39. ΘΕΜΑ: "Η Εκπαίδευση των Ελληνορθοδόξων στο Βιλαέτι της Προύσας (1880– 1912.)"

Διπλωματική Εργασία uoadl:3327601
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ροΐδης Κωνσταντίνος
Ροΐδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

40. Χρήση ουσιών για την αντιμετώπιση του Άγχους Μουσικής Εκτέλεσης: Μια μελέτη στους/ στις μουσικούς της Ελλάδας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3369940
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δρακίδου Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός