Γκρίζα βιβλιογραφία Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

1. Εκτίμηση βιοδεικτών σε σχέση με το είδος , την αντιμετώπιση και την έκβαση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410056
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα
Συγγραφέας:
Νάκη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. The use of artificial intelligence in the diagnosis and management of retinal vein occlusion

Διπλωματική Εργασία uoadl:3408060
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παθολογία και Χειρουργική του Αμφιβληστροειδούς
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μιχαλάκης Βύρων
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Η Κτηνιατρική στην υπηρεσία της Ενιαίας Υγείας: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υγεία των ζώων, του ανθρώπου και του περιβάλλοντος

Διπλωματική Εργασία uoadl:3403164
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καφάσης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Οι υδατικοί πόροι του Νομού Μεσσηνίας: Καταγραφή-Αξιοποίηση-Προστασία-Προτάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410810
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νερό σε συνθήκες έλλειψης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κεραμύδας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Occurrence of 1/f noise in choice response time series exclusively under highly predictable conditions – a proof of concept study

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410780
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μουζής Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της επίδρασης της σχετιζόμενης με μεταβολική δυσλειτουργία στεατωτικής ηπατικής νόσου στην αρτηριακή σκληρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410842
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιομεταβολική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννακόδημος Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Pilot Study: Empathy between patients with Frontotemporal Dementia (FTD) and patients with Bipolar Disorder (BD).

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410653
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κέκου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Υπερηχοκαρδιακές μεταβολές γυναικών με καρκίνο μαστού υποβαλλόμενες σε χημειοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410707
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσράγκα Ερμιόνα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. The austronaut's eyes: visual disturbances on the way to moon and Mars

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410686
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παθολογία και Χειρουργική του Αμφιβληστροειδούς
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αδάμη Αρτεμησία
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Investigating the effect of top-down and bottom-up modulations of attention on the temporal percept of a scene

Διπλωματική Εργασία uoadl:3401968
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
Συγγραφέας:
Λάζαρη Ευγενία-Χαρίκλεια
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Ποιότητα ζωής γυναικών υποβληθέντων σε μαστεκτομή

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3410483
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καράογλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Changes in choroidal thickness after uncomplicated phacoemulsification in patients with glaucoma

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410689
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παθολογία και Χειρουργική του Αμφιβληστροειδούς
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Διερεύνηση αιτιών αστοχιών κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων ΤΠΕ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση: Περιπτωσιολογική μελέτη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410683
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Αναγνώστου Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

14. Διεύρυνση της διαγνωστικής απόδοσης γενετικών νευρομυϊκών παθήσεων με τη μελέτη μεταγραφωμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410743
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καμποσιώρα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Ο ρόλος και η χρήση της χλωρεξιδίνης στην καθημερινή περιποίηση ασθενών στη ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410425
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρατσικάκης Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Predictive factors for subsequent development of Lupus Nephritis in patients with Systemic Lupus Erythematosus using real-life data: a retrospective cohort study

Διπλωματική Εργασία uoadl:3407056
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατέχης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Ο ρόλος της επαναληπτικής αξονικής εγκεφάλου σε ασθενείς με μικρού ή μετρίου βαθμού κρανιοεγκεφαλική κάκωση: Μία προοπτική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410655
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πολίτης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Φλεγμονώδης αντίδραση στη νόσο covid

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410363
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρπιδάκη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Γυναικείος ριζοσπαστισμός στην Αγγλική Επανάσταση: Γυναίκες Levellers

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3410374
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μούτσιου Χαρίκλεια
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

20. «Η εικόνα του πρόσφυγα και του μετανάστη σε έργα της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους: μια συγκριτική ανάγνωση»

Διπλωματική Εργασία uoadl:3410446
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτη Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία