Γκρίζα βιβλιογραφία Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

1. Animal models of synucleinopathies

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359618
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαλινάκη Έλενα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. APPLICATIONS OF COMBINATORIES IN FUNCTIONAL THEORY: ROSENTHAL'S THEOREM

Διπλωματική Εργασία uoadl:3349708
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζαναδάμη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. In vitro assessment of new therapeutic targets in cancer

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359635
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μηναδάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Διερεύνηση της απόδοσης μεθόδων από κοινού μοντελοποίησης του μηχανισμού περικοπής και διαχρονικών τιμών CD4 λεμφοκυττάρων σε άτομα με HIV μέσω μελετών προσομοίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359654
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαλκίδης Νίκος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Κλωνοποίηση και μοριακή μελέτη του ενζύμου τρανσφεράση της γλουταθειόνης από το παθογόνο πρωτόζωο Cryptosporidium parvum

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359485
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παντιώρα Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Πολιτική ρύθμισης της αγοράς για την προστασία του καταναλωτή Η περίπτωση της πανδημίας COVID_19 κατά τη διετία 2020-2021

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359386
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Αθανασάκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Διαχείριση του στρες και του άγχους κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση: Επίδραση στα κλιμακτηριακά συμπτώματα και στο μεταβολικό προφίλ Ελληνίδων γυναικών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3359505
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παλαιολόγου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη νοσηλευτική κίνηση και στους βασικούς δείκτες δραστηριότητας ενός Γενικού Νοσοκομείου στην Ελλάδα – Μελέτη περίπτωσης Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359375
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζηνικολάου Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Αποτελεσματικότητα ΚΑΡΠΑ σε ασθενείς με COVID-19 μετά από ενδονοσοκομειακή ανακοπή

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359601
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τζούλα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359585
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψαθά Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Ανάπτυξη και Επικύρωση ενός Αλγορίθμου Βαθιάς Μάθησης με χρήση Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων για την Ατομική Διάγνωση του Επιπέδου Άνοιας Ασθενούς με νόσο του Alzheimer, χρησιμοποιώντας Δεδομένα Εικόνων Μαγνητικής Τομογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359649
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μενελάου Στυλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Unraveling regulatory T cell metabolic functions in solid tumors

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359222
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπυροπούλου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Τα επαπειλούμενα θεσμικά αντίβαρα του Ευρωπαϊκού Συνταγματισμού: Δόμηση, Εξελικτική Πορεία και Κρίσεις του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3359431
Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Ταχυρίδης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Οι απόψεις [και οι αντιλήψεις] των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για τα στυλ ηγεσίας και την επαγγελματική τους ικανοποίηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359534
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αγγουράς Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

15. Αξιολόγηση της μέγιστης ισοκινητικής ροπής σε διαφορετικές φάσεις του εμμηνορυσιακού κύκλου σε υγιείς γυναίκες

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3359570
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
ΧΑΤΖΗΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

16. Άμεσες αλλαγές στο πάχος των καμπτηρών του αγκώνα μετά από άσκηση με αντιστάσεις με ύπτια ή ημιπρηνής λαβή

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3359573
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

17. RMSD Estimation Algorithm (REA): A Neural Network Predicting Unnatural Structural Deviation in RNA Structures

Διπλωματική Εργασία uoadl:3331663
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καλαμπαλίκη Αγορίτσα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

18. Investigating the dynamics of the Marine Atmospheric Boundary Layer and the wave field coupled system

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3359522
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πορταλάκης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Solar Radiation: Parameterisations and aerosol feedbacks

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3359462
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεθυμάκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Προσφυγικά υποκείμενα και ευάλωτοι πολίτες στη σύγχρονη φεμινιστική θεωρία. Μια κριτική ανασυγκρότηση της φιλοπροσφυγικής αλληλεγγύης μέσα από τη μεταδομιστική φιλοσοφία της Judith Butler και την κριτική κοινωνική θεωρία της Iris Marion Young

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3359442
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πολυχρονίου Αριάδνη
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες