Γκρίζα βιβλιογραφία Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

1. Exploring the frontiers of anti-satellite weapons

Διπλωματική Εργασία uoadl:3360299
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Δελημπέης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. Σύνθεση και χαρακτηρισμός οργανικών-ανόργανων νανοδομών για την ανάπτυξη νέων υλικών με εφαρμογή σε τεχνολογίες αιχμής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3399227
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καινούργιος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Σχεδιασμός φαρμάκων με βάση τη δομή του υποδοχέα για την ανακάλυψη νέων ανταγωνιστών στον υποδοχέα Αδενοσίνης Α3 με προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής και υπολογισμούς ελεύθερης ενέργειας πρόσδεσης με τη μέθοδο της θερμοδυναμικής ολοκλήρωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3388123
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χωριανοπούλου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Structure-based drug discovery research on the MmpL3 transporter of Mycobacterium tuberculosis and the M2 proton channel of Influenza A virus

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3387404
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταμπολάκη Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στις δημόσιες συμβάσεις κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3398866
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πετροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα : η περίπτωση της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3391917
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Δετζώρτζη Κασσάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Στοιχεία της Χριστολογίας του Κυρίλλου Αλεξανδρείας στο ερμηνευτικό υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3398672
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συστηματική Θεολογία και Επιστήμες της Αγωγής
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δραγανίδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

8. Ο ρόλος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στις περιοδικές εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό

Διπλωματική Εργασία uoadl:3398548
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραμπά Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

9. Αξιολογικές αντινομίες στην ποινική προστασία της σωματικής ακεραιότητας ανθρώπου και ζώου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3399061
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κρυστάλλη Φοίβη-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Όψεις της υλικότητας στο Νούμερο 31328 του Ηλία Βενέζη

Διπλωματική Εργασία uoadl:3398948
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλλέργη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

11. Η προστασία των ζώων με άξονα την χριστιανική πίστη

Διπλωματική Εργασία uoadl:3398973
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καπονικολός Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

12. «Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ψυχική Υγεία: Οι ηθικές διαστάσεις της χρήσης συστημάτων Τ.Ν. στις τηλεφωνικές γραμμές συμβουλευτικής υποστήριξης».

Διπλωματική Εργασία uoadl:3388596
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ηθική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σπανού Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

13. Ενίσχυση επενδύσεων σε δείκτες μετοχών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τον Δείκτη ESG

Διπλωματική Εργασία uoadl:3399237
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Συγγραφέας:
Χαλιαμάνη Ηλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Ο Ρόλος του Κοινωνικού Κεφαλαίου κατά την Πορεία Μετάβασης από την Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας των Αλβανών Μεταναστών Δεύτερης Γενιάς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3399204
Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Κούρτης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Παραποιημένες ειδήσεις και προκαταλήψεις. Η περίπτωση του τριπτύχου «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια».

Διπλωματική Εργασία uoadl:3398848
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Ράγγας Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. Αντιλήψεις Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Υποκειμενική Αίσθηση Ευεξίας και τον Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό κατά την περίοδο της Πανδημίας COVID-19

Διπλωματική Εργασία uoadl:3397866
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αρκουλάκη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

17. Ψυχολογική Προσαρμογή Εφήβων Μαθητών Με Μεταναστευτικό Υπόβαθρο σε σχέση με το Σχολικό Κλίμα και τους Πολιτισμικούς Προσανατολισμούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:3398188
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αχνούλα Γεωργία-Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

18. Διερεύνηση της σχέσης του Αντιλαμβανόμενου Στρες και της Ψυχικής Ανθεκτικότητας Γονέων Παιδιών Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:3398334
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παντελάκη Χριστίνα-Φλώρα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

19. Koreferenz und ChatGPT

Διπλωματική Εργασία uoadl:3398879
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Διγενάκη Αικατερίνη-Ακύλα
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

20. Προς μια εννοιολόγηση του «επείγοντος» ως πολιτικής έννοιας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3399137
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2024
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες