Τιμητική έκδοση για τον ομότιμο καθηγητή του Ε. Μ. Πολυτεχνείου Ιωάννη Παπαγεωργάκη

Honorific Edition uoadl:1002449 3629 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Τιμητική έκδοση για τον ομότιμο καθηγητή του Ε. Μ. Πολυτεχνείου Ιωάννη Παπαγεωργάκη
Languages of Item:
Greek
French
Honored person or collectivity:
Papageorgakis, J. E.
Publisher:
National Technical University of Athens. School of Mining and Metallurgical Engineering. Department of Geological Sciences
Year of publication:
2001
Place of publication:
Αθήνα
Number of pages:
309
Bib number:
330088
Usher Number:
551 ΕΜΠ τ 2001

Φίλτρο

 

1. Ανάπτυξη μιας σχεσιακής γεωτεχνικής - γεωλογικής βάσης δεδομένων

Paper in Honorific Edition uoadl:1033656
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αντωνίου, Αντώνης Α.
Marinos, P.
Καββαδάς, Μ.
Main subject category:
Geology

2. Διαχωρισμός λεπτομερών τεμαχιδίων με φυσικοχημικές μεθόδους

Paper in Honorific Edition uoadl:1033662
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αναστασάκης, Γεώργιος
Main subject category:
Mineralogy

3. The landslides of 4-5/5/1998, Sarno (Napoli-Italy)

Paper in Honorific Edition uoadl:1033669
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Marinos, P.
Christaras, Basile
Main subject category:
Natural disasters

4. Μαθηματική προσομοίωση υδροφορέα νοτίου λιγνιτικού πεδίου, λεκάνης Πτολεμαΐδας

Paper in Honorific Edition uoadl:1033676
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δημητρακόπουλος , Δημήτρης Κ.
Γρηγοράκου, Ε.
Main subject category:
Mineralogy

5. Ειδικά προβλήματα αποκατάστασης του τοπίου σε λατομικούς χώρους

Paper in Honorific Edition uoadl:1033695
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δαμίγος, Δ.
Καλιαμπάκος, Δ.
Main subject category:
Mineralogy

7. Μέθοδοι και τεχνικές αναγνώρισης και εκτίμησης των κινδύνων στις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις

Paper in Honorific Edition uoadl:1033705
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κοντός, Γ.
Ζευγώλης. Μανώλης Ν.
Main subject category:
Labour Law

8. Καθιζήσεις οφειλόμενες σε υπεραντλήσεις υπογείων νερών - Αναγκαίες παρεμβάσεις

Paper in Honorific Edition uoadl:1033712
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Koumandakis, J. E.
Main subject category:
Hydrology

9. Alpine polymetamorphism of Pelagonian allochton in the area of Kastania - Panagia Sumela (Southern Vermion)

Paper in Honorific Edition uoadl:1033724
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπόσκος , Ε.
Krohe, A.
Main subject category:
Structural geology

10. Οφιόλιθοι (Μία προσέγγιση)

Paper in Honorific Edition uoadl:1033730
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ορφανουδάκη - Μανουσάκη, Αναστασία
Main subject category:
Geology

11. Το Ν.Ι.Ε.Θ. στα Μελίσσια και η αγιογράφηση του παρεκκλησίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1033739
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παναγιωτουνάκου - Πατσουμά Αικατερίνη
Main subject category:
Painting

12. Μελέτη αργιλοχωμάτων της πεδιάδας Μεσσαράς (Κρήτη), για χρήση τους στην κεραμική

Paper in Honorific Edition uoadl:1033749
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ορφανουδάκη - Μανουσάκη, Αναστασία
Λοϊσίου - Περράκη, Θεοδώρα
Main subject category:
Geology

13. Use of inorganic and organic additives for stabilisation of tailings and contaminated soils

Paper in Honorific Edition uoadl:1033762
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ξενίδης, Άνθιμος Ν.
Πασπαλιάρης, Ιωάννης
Stouraiti, Ch.
Main subject category:
Geochemistry

14. Étude d'inclusions fluides dans le contexte hydrothermal des minéralisations tertiaires, type cuivre porphyrique, du Massif Serbo-Macédonien en Macédoine, Grèce

Paper in Honorific Edition uoadl:1033771
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τομπούλογλου, Χ.
Main subject category:
Mineralogy

15. Μελέτη των παραμέτρων σχεδιασμού έμμεσων κλειστών κυκλωμάτων θραύσης

Paper in Honorific Edition uoadl:1033779
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τσακαλάκης, Κωνσταντίνος Γ.
Main subject category:
Mineralogy

16. Θέσεις και προτάσεις για την ανώτατη εκπαίδευση

Paper in Honorific Edition uoadl:1033790
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Φραγκίσκος, Αντώνιος Ζ.
Main subject category:
Education

17. Επίδραση του στερεού αναγωγικού στα μεταλλουργικά χαρακτηριστικά φρυγμάτων λατερίτη

Paper in Honorific Edition uoadl:1033801
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χαλικιά, Ηλιάνα
Σκαρτάδος, Κ.
Main subject category:
Mineralogy