Ακαδημαϊκό έτος 1867-1868

Folder uoadl:61865 2836 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1867-1868
Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
Φάκελοι: 190, 174, 134, 197, 229, 220, 398, 405, 403, 580Β, 408, 303, 306, 311, 359, 358, 361, 107, 226, 217, 144, 358, 32, 33, 663

Φίλτρο

 

21. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές -Συλλυπητήρια – Μνημόσυνα – Κηδείες

Subfolder uoadl:61920
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

22. Παθολογικό Ταμείο

Subfolder uoadl:61921
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

23. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:61922
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

24. Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:61923
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

25. Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός - μισθοδοσία) (Υποφάκελος 32.3)

Subfolder uoadl:61924
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

26. Σχολές

Subfolder uoadl:61969
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

27. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:61970
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

28. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:61971
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

29. Εκπαίδευση (Πιστοποιητικά - Φοίτηση)

Subfolder uoadl:61972
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

30. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:61973
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

31. Αγορές – Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:61974
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

32. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:61975
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

33. Διάφορα

Subfolder uoadl:61976
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

34. Ευρετήρια

Subfolder uoadl:61977
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου

35. Εκπαίδευση [Αιτήσεις (υποφάκελος 33.2)]

Subfolder uoadl:61978
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

36. Εκπαίδευση [Διδακτορικές εξετάσεις (υποφάκελος 33.2)]

Subfolder uoadl:61980
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

37. Κτήματα

Subfolder uoadl:122461
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

38. Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός - μισθοδοσία) (Υποφάκελος 32.4)

Subfolder uoadl:1520353
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

39. Εκπαίδευση [Αιτήσεις (υποφάκελος 33.3)]

Subfolder uoadl:1523155
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)