Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1975-1976, 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183842 1014 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1975-1976, 2
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 15 Ιανουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185084
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Δωδέκατη (12η): 22 Ιανουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185085
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 24 Ιανουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185086
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 29 Ιανουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185087
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 5 Φεβρουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185088
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 12 Φεβρουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185089
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 27 Φεβρουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185090
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η): 11 Μαρτίου 1976

Πρακτικά uoadl:185091
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Δέκατη Έννατη (19η): 18 Μαρτίου 1976

Πρακτικά uoadl:185092
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Έκτακτη (20η): 23 Μαρτίου 1976

Πρακτικά uoadl:185093
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 1 Απριλίου 1976

Πρακτικά uoadl:185094
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα (22α): 8 Απριλίου 1976

Πρακτικά uoadl:185095
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 10 Απριλίου 1976

Πρακτικά uoadl:185096
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο